Избори септембар 2004. године - резултати по пропорционалном изборном систему

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 12/2004), по пропорционалном изборном систему у Покрајини, као једној изборној јединици, бира се 60 посланика на основу листе политичке странке (страначка изборна листа), коалиције политичких странака (коалициона изборна листа) или групе грађана (изборна листа групе грађана).

Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова. Покрајинска изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи, а у расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали.

Политичке странке националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.

Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака поједина изборна листа подели бројевима од један до закључно са бројем 60. Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима 60 највећих количника. Свака изборна листа добија онолико мандата колико тих количника на њу отпада.

Изборној листи се додељује 1/3 добијених мандата кандидатима по њиховом редоследу на листи, а подносилац изборне листе, најкасније у року од 5 дана од дана утврђивања резултата избора, доставља Покрајинској изборној комисији податке о томе којим кандидатима са изборне листе се додељује преостале 2/3 добијених посланичких мандата, при чему се сваки четврти од преосталих мандата обавезно додељује кандидатима са листе који су припадници мање заступљеног пола на листи.

Преглед резултата гласања за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном систему, по изборним јединицама:

1 АДА

Гласало бирача: 7.622

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1076

14,12
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

2906

38,13
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

600

7,87
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1626

21,33
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

609

7,99
6.

Социјалистичка партија Србије

139

1,82
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

122

1,60
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

95

1,25
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

247

3,24
10.

Нова Србија – Велимир Илић

18

0,24

 

 

2 АЛИБУНАР
Гласало бирача: 3.905

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

847 21,69
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

47 1,20
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

845 21,64
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

638 16,34
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

193 4,94
6.

Социјалистичка партија Србије

170 4,35
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

466 11,93
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

73 1,87
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

318 8,14
10.

Нова Србија – Велимир Илић

143 3,66

 

 

3 АПАТИН
Гласало бирача: 9.372

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2054 21,92
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

911 9,72
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2651 28,29
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

496 5,29
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

257 2,74
6.

Социјалистичка партија Србије

1422 15,17
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

603 6,43
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

95 1,01
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

418 4,46
10.

Нова Србија – Велимир Илић

112 1,20

 

4 БАЧ

Гласало бирача: 7.644

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2658 34,77
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

213 2,79
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2105 27,54
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

592 7,74
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

327 4,28
6.

Социјалистичка партија Србије

520 6,80
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

574 7,51
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

106 1,39
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

207 2,71
10.

Нова Србија – Велимир Илић

26 0,34

 

5 БАЧКА ПАЛАНКА

Гласало бирача: 18.302

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

3277 17,91
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

213 1,16
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

6745 36,85
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1133 6,19
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

528 2,88
6.

Социјалистичка партија Србије

1937 10,58
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1504 8,22
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

770 4,21
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1344 7,34
10.

Нова Србија – Велимир Илић

272 1,49

 

6 БАЧКА ТОПОЛА

Гласало бирача: 13.117

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2336 17,81
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

4241 32,33
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2065 15,74
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1584 12,08
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

688 5,25
6.

Социјалистичка партија Србије

475 3,62
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

490 3,74
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

149 1,14
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

493 3,76
10.

Нова Србија – Велимир Илић

191 1,46

 

7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Гласало бирача: 4.562

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1235 27,07
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

17 0,37
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

484 10,61
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1299 28,48
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

671 14,71
6.

Социјалистичка партија Србије

238 5,22
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

105 2,30
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

67 1,47
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

270 5,92
10.

Нова Србија – Велимир Илић

23 0,50

 

8 БЕЛА ЦРКВА

Гласало бирача: 6.462

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1250 19,34
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

123 1,90
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1836 28,41
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

378 5,85
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

265 4,10
6.

Социјалистичка партија Србије

436 6,75
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

805 12,46
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

138 2,14
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

584 9,04
10.

Нова Србија – Велимир Илић

216 3,34

 

9 БЕОЧИН

Гласало бирача: 5.835

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1029 17,63
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

61 1,05
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2223 38,10
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

370 6,34
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

208 3,56
6.

Социјалистичка партија Србије

376 6,44
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

414 7,10
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

177 3,03
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

528 9,05
10.

Нова Србија – Велимир Илић

148 2,54

 

10 БЕЧЕЈ

Гласало бирача: 13.157

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1816 13,80
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

3317 25,21
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

3237 24,60
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1501 11,41
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1145 8,70
6.

Социјалистичка партија Србије

598 4,55
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

436 3,31
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

182 1,38
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

484 3,68
10.

Нова Србија – Велимир Илић

62 0,47

 

11 ВРБАС

Гласало бирача: 15.247

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

3411 22,37
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

237 1,55
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

5502 36,08
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

706 4,63
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

545 3,57
6.

Социјалистичка партија Србије

1757 11,52
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1010 6,62
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

446 2,93
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

957 6,28
10.

Нова Србија – Велимир Илић

127 0,83

 

12 ВРШАЦ

Гласало бирача: 19.315

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

5379 27,85
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

319 1,65
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

3942 20,41
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

2434 12,60
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

787 4,07
6.

Социјалистичка партија Србије

2058 10,65
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1403 7,26
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

391 2,02
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1483 7,68
10.

Нова Србија – Велимир Илић

255 1,32

 

13 ЖАБАЉ

Гласало бирача: 7.052

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1146
16,25
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

21
0,30
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2920
41,41
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

446
6,32
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

362
5,13
6.

Социјалистичка партија Србије

398
5,64
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

363
5,15
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

344
4,88
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

728
10,32
10.

Нова Србија – Велимир Илић

49
0,69

 

14 ЖИТИШТЕ

Гласало бирача: 6.563

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

909
13,85
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

719
10,96
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1605
24,46
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

640
9,75
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

257
3,92
6.

Социјалистичка партија Србије

799
12,17
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

348
5,30
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

155
2,36
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

509
7,76
10.

Нова Србија – Велимир Илић

217
3,31

 

15, 16 и 17 ЗРЕЊАНИН I, II и III

Гласало бирача: 36.724

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

8396
22,86
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

1798
4,90
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

10378
28,26
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

3932
10,71
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1581
4,31
6.

Социјалистичка партија Србије

2236
6,09
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

2496
6,80
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

707
1,93
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

3263
8,89
10.

Нова Србија – Велимир Илић

358
0,97

 

18 ИНЂИЈA

Гласало бирача: 16.898

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

3393
20,08
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

146
0,86
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

7052
41,73
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1104
6,53
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

539
3,19
6.

Социјалистичка партија Србије

1047
6,20
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1209
7,15
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

294
1,74
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1121
6,63
10.

Нова Србија – Велимир Илић

391
2,31

 

19 ИРИГ

Гласало бирача: 4.231

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

764
18,06
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

99
2,34
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1296
30,63
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

568
13,42
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

241
5,70
6.

Социјалистичка партија Србије

396
9,36
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

266
6,29
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

78
1,84
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

282
6,67
10.

Нова Србија – Велимир Илић

42
0,99

 

20 КАЊИЖА

Гласало бирача: 10.931

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2222
20,33
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

4697
42,97
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

453
4,14
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1721
15,74
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

807
7,38
6.

Социјалистичка партија Србије

88
0,81
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

265
2,42
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

175
1,60
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

141
1,29
10.

Нова Србија – Велимир Илић

55
0,50

 

21, 22 КИКИНДА I и II

Гласало бирача: 23.850

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

4047
16,97
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

1182
4,96
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

9244
38,76
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

2188
9,17
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1266
5,31
6.

Социјалистичка партија Србије

1319
5,53
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1496
6,27
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

312
1,31
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1712
7,18
10.

Нова Србија – Велимир Илић

223
0,94

 

 

23 КОВАЧИЦА

Гласало бирача: 7.671

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2445
31,87
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

376
4,90
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1082
14,11
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1249
16,28
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

864
11,26
6.

Социјалистичка партија Србије

252
3,29
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

258
3,36
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

84
1,10
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

644
8,40
10.

Нова Србија – Велимир Илић

90
1,17

 

24 КОВИН

Гласало бирача: 9.142

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2081
22,76
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

237
2,59
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2111
23,09
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

723
7,91
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

401
4,39
6.

Социјалистичка партија Србије

963
10,53
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

652
7,13
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

252
2,76
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1016
11,11
10.

Нова Србија – Велимир Илић

193
2,11

 

25 КУЛА

Гласало бирача: 12.664

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2685
21,20
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

587
4,64
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

4407
34,80
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

818
6,46
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

615
4,86
6.

Социјалистичка партија Србије

1032
8,15
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

803
6,34
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

427
3,37
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

639
5,05
10.

Нова Србија – Велимир Илић

152
1,20

 

26 МАЛИ ИЂОШ>

Гласало бирача: 4.178

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

504
12,06
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

1541
36,88
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

644
15,41
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

300
7,18
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

230
5,51
6.

Социјалистичка партија Србије

338
8,09
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

159
3,81
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

89
2,13
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

222
5,31
10.

Нова Србија – Велимир Илић

23
0,55

 

27 НОВА ЦРЊА

Гласало бирача: 4.541

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

898
19,78
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

460
10,13
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1257
27,68
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

333
7,33
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

309
6,80
6.

Социјалистичка партија Србије

284
6,25
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

290
6,39
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

66
1,45
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

304
6,69
10.

Нова Србија – Велимир Илић

80
1,76

 

28 НОВИ БЕЧЕЈ

Гласало бирача: 13.203

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3390

25,68%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1168

8,85%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1530

11,59%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

3999

30,29%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

702

5,32%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

492

3,73%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

1039

7,87%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

156

1,18%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

309

2,34%

 

29 НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Гласало бирача: 5.292

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1172
22,15
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

487
9,20
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1684
31,82
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

368
6,95
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

232
4,38
6.

Социјалистичка партија Србије

333
6,29
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

337
6,37
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

96
1,81
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

282
5,33
10.

Нова Србија – Велимир Илић

75
1,42

 

30 НОВИ САД I

Гласало бирача: 26.146

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6194

23,69%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1386

5,30%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

624

2,39%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

12301

47,05%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1728

6,61%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1911

7,31%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

89

0,34%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1157

4,43%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

101

0,39%

 

31 НОВИ САД II

Гласало бирача: 25.907

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9385

36,23%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3731

14,40%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1360

5,25%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5506

21,25%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1115

4,30%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1300

5,02%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

1232

4,76%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1724

6,65%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

109

0,42%

 

32 НОВИ САД III

Гласало бирача: 23.891

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

8352

34,96%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3538

14,81%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1347

5,64%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5615

23,50%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1094

4,58%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1567

6,56%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

233

0,98%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1529

6,40%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

205

0,86%

 

33 НОВИ САД IV

Гласало бирача: 24.727

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

8708

35,22%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3491

14,12%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1233

4,99%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5769

23,33%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1485

6,01%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1507

6,09%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

383

1,55%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1568

6,34%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

165

0,67%

 

34 НОВИ САД V

Гласало бирача: 26.740

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9024

33,75%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3173

11,87%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1177

4,40%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

7549

28,23%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1430

5,35%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1547

5,79%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

740

2,77%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1460

5,46%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

143

0,53%

 

35 НОВИ САД VI

Гласало бирача: 29.245

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9878

33,78%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3667

12,54%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1376

4,70%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

7926

27,10%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1721

5,88%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1628

5,57%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

427

1,46%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1941

6,64%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

151

0,52%

 

36 НОВИ САД VII

Гласало бирача: 21.714

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

5676

26,14%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1458

6,71%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

589

2,71%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

9223

42,47%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1525

7,02%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1343

6,18%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

154

0,71%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1065

4,90%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

129

0,59%

 

37 ОПОВО

Гласало бирача: 3.452

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

865
25,06
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

21
0,61
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

827
23,96
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

283
8,20
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

140
4,06
6.

Социјалистичка партија Србије

159
4,61
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

269
7,79
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

62
1,80
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

537
15,56
10.

Нова Србија – Велимир Илић

155
4,49

 

38 ОЏАЦИ

Гласало бирача: 10.652

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2111
19,82
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

252
2,37
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

3734
35,05
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

436
4,09
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

264
2,48
6.

Социјалистичка партија Србије

1304
12,24
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

949
8,91
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

266
2,50
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

863
8,10
10.

Нова Србија – Велимир Илић

120
1,13

 

39, 40, 41 ПАНЧЕВО I, II и III

Гласало бирача: 31.278

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

7946
25,40
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

551
1,76
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

7843
25,08
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

2002
6,40
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1527
4,88
6.

Социјалистичка партија Србије

1579
5,05
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

2905
9,29
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

690
2,21
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

3439
10,99
10.

Нова Србија – Велимир Илић

1473
4,71

 

 

42 ПЕЋИНЦИ

Гласало бирача: 6.906

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1394
20,19
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

39
0,56
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2292
33,19
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

315
4,56
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

336
4,87
6.

Социјалистичка партија Србије

468
6,78
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

649
9,40
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

246
3,56
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

484
7,01
10.

Нова Србија – Велимир Илић

322
4,66

 

43 ПЛАНДИШТЕ

Гласало бирача: 5.408

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1298
24,00
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

162
3,00
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1124
20,78
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

408
7,54
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

377
6,97
6.

Социјалистичка партија Србије

372
6,88
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

637
11,78
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

94
1,74
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

437
8,08
10.

Нова Србија – Велимир Илић

147
2,72

 

44 РУМА>

Гласало бирача: 15.347

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2708
17,65
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

213
1,39
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

6254
40,75
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

917
5,98
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

581
3,79
6.

Социјалистичка партија Србије

1161
7,56
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1205
7,85
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

328
2,14
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1220
7,95
10.

Нова Србија – Велимир Илић

256
1,67

 

45 СЕНТА

Гласало бирача: 8.347

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1678
20,10
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

2521
30,20
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

497
5,95
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1791
21,46
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

719
8,61
6.

Социјалистичка партија Србије

111
1,33
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

225
2,70
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

192
2,30
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

302
3,62
10.

Нова Србија – Велимир Илић

36
0,43

 

46 СЕЧАЊ

Гласало бирача: 6.148

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1319
21,45
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

189
3,07
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1523
24,77
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

525
8,54
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

184
2,99
6.

Социјалистичка партија Србије

1087
17,68
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

381
6,20
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

168
2,73
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

367
5,97
10.

Нова Србија – Велимир Илић

58
0,94

 

47, 48 СОМБОР I и II

Гласало бирача: 26.523

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

5689
21,45
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

2022
7,62
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

7600
28,65
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

2297
8,66
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1671
6,30
6.

Социјалистичка партија Србије

1186
4,47
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

2497
9,41
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

525
1,98
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1545
5,83
10.

Нова Србија – Велимир Илић

716
2,70

 

 

49 СРБОБРАН

Гласало бирача: 6.463

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1059
16,39
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

578
8,94
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2344
36,27
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

687
10,63
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

205
3,17
6.

Социјалистичка партија Србије

371
5,74
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

276
4,27
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

189
2,92
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

466
7,21
10.

Нова Србија – Велимир Илић

40
0,62

 

50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Гласало бирача: 25.940

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

4953
19,09
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

173
0,67
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

8698
33,53
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

2056
7,93
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1246
4,80
6.

Социјалистичка партија Србије

1275
4,92
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

3194
12,31
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

768
2,96
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

2251
8,68
10.

Нова Србија – Велимир Илић

446
1,72

 

51 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Гласало бирача: 3.054

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

537
17,58
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

35
1,15
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1068
34,97
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

319
10,45
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

193
6,32
6.

Социјалистичка партија Србије

204
6,68
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

280
9,17
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

72
2,36
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

216
7,07
10.

Нова Србија – Велимир Илић

26
0,85

 

52 СТАРА ПАЗОВА

Гласало бирача: 17.138

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

4071
23,75
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

85
0,50
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

6353
37,07
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

990
5,78
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

622
3,63
6.

Социјалистичка партија Србије

907
5,29
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1767
10,31
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

336
1,96
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

1416
8,26
10.

Нова Србија – Велимир Илић

133
0,78

 

53 СУБОТИЦА I

Гласало бирача: 11.231

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2549
22,70
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

2478
22,06
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2482
22,10
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1382
12,31
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

592
5,27
6.

Социјалистичка партија Србије

222
1,98
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

455
4,05
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

134
1,19
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

566
5,04
10.

Нова Србија – Велимир Илић

84
0,75

 

54 СУБОТИЦА II

Гласало бирача: 13.469

 

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

3671
27,26
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

2705
20,08
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1980
14,70
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

2185
16,22
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

814
6,04
6.

Социјалистичка партија Србије

193
1,43
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

486
3,61
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

161
1,20
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

816
6,06
10.

Нова Србија – Велимир Илић

59
0,44
 

55 СУБОТИЦА III

Гласало бирача: 13.129

 

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2536
19,32
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

4597
35,01
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1898
14,46
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1455
11,08
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

720
5,48
6.

Социјалистичка партија Србије

197
1,50
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

491
3,74
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

151
1,15
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

701
5,34
10.

Нова Србија – Велимир Илић

65
0,50
 

56 СУБОТИЦА IV

Гласало бирача: 15.329

 

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2782
18,15
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

5718
37,30
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

2055
13,41
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

1659
10,82
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

1081
7,05
6.

Социјалистичка партија Србије

168
1,10
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

547
3,57
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

227
1,48
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

733
4,78
10.

Нова Србија – Велимир Илић

51
0,33
 

57 ТЕМЕРИН

Гласало бирача: 10.866

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2003
18,43
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

1570
14,45
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

4223
38,86
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

715
6,58
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

211
1,94
6.

Социјалистичка партија Србије

652
6,00
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

424
3,90
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

185
1,70
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

557
5,13
10.

Нова Србија – Велимир Илић

52
0,48

 

58 ТИТЕЛ

Гласало бирача: 5.614

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

1538
27,40
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

124
2,21
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1879
33,47
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

267
4,76
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

161
2,87
6.

Социјалистичка партија Србије

505
9,00
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

356
6,34
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

136
2,42
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

380
6,77
10.

Нова Србија – Велимир Илић

47
0,84

 

59 ЧОКА

Гласало бирача: 5.075

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

681
13,42
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

1239
24,41
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

1073
21,14
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

708
13,95
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

421
8,30
6.

Социјалистичка партија Србије

110
2,17
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

168
3,31
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

93
1,83
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

305
6,01
10.

Нова Србија – Велимир Илић

33
0,65

 

60 ШИД

Гласало бирача: 11.610

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"Демократска странка – Борис Тадић"

2315
19,94
2.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József

127
1,09
3.

Српска радикална странка – Томислав Николић

3924
33,80
4.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
(Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)

764
6,58
5.

Г17 Плус – Мирољуб Лабус

658
5,67
6.

Социјалистичка партија Србије

868
7,48
7.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

901
7,76
8.

Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић

494
4,25
9.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић

805
6,93
10.

Нова Србија – Велимир Илић

168
1,45