Избори септембар 2004. године - резултати по већинском изборном систему

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 12/2004), по већинском изборном систему бира се 60 посланика између појединачно утврђених кандидата са листе кандидата у изборним јединицама утврђеним посебним актом.

За посланика је изабран кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали у изборној јединици.

Ако ни један од кандидата у првом кругу гласања не добије потребну већину, гласање се понавља у року од 15 дана.

На поновљеном гласању гласа се о два кандидата који су добили највећи број гласова или о више кандидата који су у првом кругу гласања добили једнак и истовремено највећи број гласова. На поновљеном гласању изабран је кандидат који је добио највећи број гласова.

Преглед резултата избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по већинском изборном систему, по изборним јединицама:

1 АДА

I КРУГ

Гласало бирача: 7.603

Излазност: 45,50%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бакош Шандор

машински техничар

Савез војвођанских Мађара

892

2.

Золцер Иштван

дипл. економиста

Демократска партија

554

3.

Мичиз Јожеф

дипл. инг. машинства

Група грађана «Знањем и срцем за успешну општину» – Ирмењи Ференц Фецо

3494

4.

Палатинуш Золтан

правник

Коалиција «Заједно за Војводину» - Ненад Чанак

860

5.

Стражмештеров Валерија

домаћица

Српска радикална странка

364

6.

Чонка Арон

проф. српског језика и књижевности

Демократска заједница војвођанских Мађара

840

7.

Штербик Иштван

угоститељ

Г17 плус

327

 

II КРУГ, 3. oктобар 2004.

Гласало бирача: 6.334

Излазност: 37,91%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Мичиз Јожеф

дипл. инг. машинства

Група грађана «Знањем и срцем за успешну општину» – Ирмењи Ференц Фецо

4.039

65,41

2.

Бакош Шандор

машински техничар

Савез војвођанских Мађара

2.136
34,59

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Мичиз Јожеф, 46 година, из Аде, по занимању дипл. инг. машинства , кога је предложила Група грађана «Знањем и срцем за успешну општину» – Ирмењи Ференц Фецо.

 

2 АЛИБУНАР

I КРУГ

Гласало бирача: 3.899

Излазност: 19,85%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бабић Вукојица

возач

Српска радикална странка

431

2.

Георге Јон – Бешлија

дипл. правник

Г17 плус

179

3.

Јакоб Др Николај

доктор медицине

Група грађана «Др Јакоб»

449

4.

Јевтић Милан

радник

Покрет «Снага Србије»

212

5.

Јовановић Драгиша – Чича

саобраћајни техничар

Нова Србија

332

6.

Поповић Душан

службеник

коалиција «Демократска странка – Борис Тадић»

685

7.

Пуркар Јонел

професор

Група грађана «За боље сутра»

415

8.

Степановић Звонко

дипл. инг. машинства

Демократска странка Србије

404

9.

Тапалага Јосиф

грађевински инг.

Коалиција «Заједно за Војводину»

403

10.

Трајковић др Драган

др ветеринарске медицине

Коалиција Војводине

249

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 3.283

Излазност: 16,72%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Поповић Душан

службеник

коалиција «Демократска странка – Борис Тадић»

1789 56,65

2.

Јакоб Др Николај

доктор медицине

Група грађана «Др Јакоб»

1369 43,35

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Поповић Душан, 44 године, из Селеуша, по занимању службеник, кога је предложила коалиција «Демократска странка – Борис Тадић»

3 АПАТИН

I КРУГ

Гласало бирача: 9.372

Излазност: 36,11%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Добријевић Саша

дипл.економиста

Коалиција «Демократска странка - Борис Тадић»

2241

2.

Дражић Милан,

професор  географије

Демократска странка Србије   

1404

3.

Иванишевић Славко

дипл.инг.пољопривреде

Група грађана за Општину Апатин – Др Милка Зорић

353

4.

Манојловић Ђорђе

дипл.инг.дрвне индустрије

Политичка странка Г17 плус

155

5.

Попадић Бранко

инг.механизације

Политички покрет Снага Србије

229

6.

Смиљанић др Живорад

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије

3049

7.

Шкрбић Милан

економиста

Српска радикална странка

1564

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 8.918

Излазност: 33,09%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Смиљанић др Живорад

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије

5.462

62,09

2.

Добријевић Саша

дипл.економиста

Коалиција «Демократска странка - Борис Тадић»

3.335

37,91

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Смиљанић др Живорад, 62 године, из Апатина, по занимању лекар специјалиста, кога је предложила Социјалистичка партија Србије.

 

4 БАЧ

I КРУГ

Гласало бирача: 7.646

Излазност: 57,11%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Абаџић Нова

инг. текстилне конфекције

Коалиција «За препород општине Бач»

1286

2.

Атанасковић Зоран

дипл. економиста

Демократска странка Србије

808

3.

Богуновић Томислав

проф. географије

 Демократска странка - Борис Тадић

3219

4.

Гуслов Владимир

дипл. инг. пољопривреде

Г17 плус

598

5.

Лепојевић Слободан - Бобо

пољ. техничар

Српска радикална странка

1349

 

Kоначни резултати након II круга гласања oдржаног 3. октобра 2004. године и поновљеног гласања одржаног 16. октобра 2004. године на бирачком месту

Гласало бирача: 7.767

Излазност: 58,01%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Богуновић Томислав

проф. географије

Демократска странка - Борис Тадић"

4.102

54,14

2.

Лепојевић Слободан - Бобо

пољ. техничар

Српска радикална странка

3.475

45,86

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Богуновић Томислав, 49 година, из Бача, по занимању проф. географије , кога је предложила Демократска странка - Борис Тадић.

 

5 БАЧКА ПАЛАНКА

I КРУГ

Гласало бирача: 18.304

Излазност: 38,57%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бозало Драган

  пп техничар

Српска радикална странка

5009

2.

Вишекруна др Мила

доктор медицине

Социјалистичка партија Србије

2533

3.

Вишекруна Ненад

машински техничар

Нова Србија

498

4.

Гвозденовић др Слободан

неуропсихијатар

Демократска странка Србије

1990

5.

Грујић Владимир

адвокат

Г17 плус

847

6.

Јамушаков Ђорђе

дипломирани правник

«Демократска странка – Борис Тадић»

2167

7.

Лазендић Станко

службеник

Чисте руке Војводине: Реформисти Војводине – Словачки центар – Отпор

521

8.

Мирковић С. др Милан

хирург

Српски покрет обнове

1656

9.

Михајловић Раде

дипл. инг. шумарства

Српски народни покрет «Светозар Милетић»

271

10.

Пешић Петар

пољопривредни техничар

Заједно за Војводину – Ненад Чанак

908

11.

Радош др Јово

професор

Група грађана

757

12.

Сребро Маринко

машински техничар

Група грађана - «Сребро Маринко»

364

 

II КРУГ, 3. окобар 2004.

Гласало бирача: 12.796

Излазност: 26,96%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бозало Драган

пп техничар

Српска радикална странка

6.325

52,18

2.

Вишекруна др Мила

доктор медицине

Социјалистичка партија Србије

5.796

47,82

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Стакић Коста, рођен 1966. године, из Бачке Паланке, по занимању дипломирани економиста, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

 

6 БАЧКА ТОПОЛА

I КРУГ

Гласало бирача: 13.114

Излазност: 41,48%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бер Адриан

студент

Коалиција «Заједно за Војводину–Ненад Чанак»

1376

2.

Егереши Шандор

правни техничар

Коалиција Савез војвођанских Мађара - Демократска странка - Борис Тадић

6101

3.

Зелић Жаклина

медицинска сестра

Демократска странка Србије

1037

4.

Милошев др Груја

лекар специјалиста медицине рада

Социјалистичка партија Србије

2521

5.

Фејди др Јован

лекар специјалиста интерне медицине

Г17 плус

1514

 

II КРУГ, 3. oктобар 2004.

Гласало бирача: 11.911

Излазност: 37,68%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Егереши Шандор

правни техничар

Коалиција Савез војвођанских Мађара - Демократска странка - Борис Тадић

8063 69,71

2.

Милошев др Груја

лекар специјалиста медицине рада

Социјалистичка партија Србије

3503 30,29

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Егереши Шандор, 40 година, из Бачке Тополе, по занимању правни техничар, кога је предложила Коалиција Савез војвођанских Мађара - Демократска странка - Борис Тадић.

 

7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I КРУГ

Гласало бирача: 4.561

Излазност: 37,63%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бујзаш Катарина саветник осигурања Словачка народна партија 476

2.

Јојић Милош комерцијалиста Српска радикална странка 529

3.

Поповић Јарослав економиста Демократска странка-Борис Тадић 1157

4.

Северињи Павел дипл. правник Група грађана за општину Бачки Петровац 1114

5.

Урбанчек Властислав учитељ разредне наставе Колација "Заједно за Војводину"-Ненад Чанак 835

6.

Шарић Ђорђо дипл. машински инг. Социјалистичка партија Србије 231

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 3.649

Излазност: 30,11%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Поповић Јарослав економиста Демократска странка-Борис Тадић 1722 49,43

2.

Северињи Павел дипл. правник Група грађана за општину Бачки Петровац 1762 50,57

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Северињи Павел, 49 годинА, из Бачког Петровца, по занимању дипл. правник, кога је предложила Група грађана за општину Бачки Петровац .

 

8 БЕЛА ЦРКВА

I КРУГ

Гласало бирача: 6.467

Излазност: 37,64%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Годомиров Мирко професор у пензији

Демократска странка Србије

1203

2.

Даја Јован приватни предузетник Српска радикална странка 1599

3.

Ђукић Петар професор Демократска странка 620

4.

Ђурђев Јасна рачуновођа Политички покрет «Снага Србије» 491

5.

Митровић Драган грађевински техничар Нова Србија 287

6.

Михајловић Жељко дипл.инг.агрономије Г17 плус 489

7.

Палфи Ласло економиста

коалиција Заједно за Војводину – Ненад Чанак

414

8.

Стојановић Божа дипл. инг. пољопривреде

Социјалистичка партија Србије

467
9. Томашевић Горан дипл. инг. пољопривреде коалиција Чисте руке Војводине-СПО, Реформисти Војводине, ОПОР-Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић  

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.368

Излазност: 31,23%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Даја Јован приватни предузетник Српска радикална странка 2459 52,10

2.

Годомиров Мирко професор у пензији

Демократска странка Србије

2674 47,90

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Годомиров Мирко, 63 године, из Беле Цркве, по занимању инг.електротехнике, кога је предложи Демократска странка Србије.

 

9 БЕОЧИН

I КРУГ

Гласало бирача: 5.839

Излазност: 47,55%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Благојевић Бошко студент Српски покрет обнове 277

2.

Божић Миодраг предузетник
  «Заједно за Војводину – Ненад Чанак»
146

3.

Вујић мр Стеван магистар техничких наука Група грађана 425

4.

Јовичић Драган-Срба електро-техничар
  Социјалистичка народна странка
640

5.

Ковачевић Димитрије наставник Група грађана 486
6. Манојловић Софија студент Г 17 плус 275
7. Радосављевић Марко дипломирани правник Демократска странка 466
8. Репић Бранислав приватни предузетник Група грађана 377
9. Свирчевић Сава правник Демократска странка Србије 664
10. Стокућа Зоран машински инжењер Српска радикална странка 1013
11. Станић Мирослава професор
  Политички покрет «Снага Србије»
264
12. Томовић Драган машински инжењер Група грађана 430

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 4.998

Излазност: 40,70%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Стокућа Зоран машински инжењер Српска радикална странка 2330 48,69

2.

Свирчевић Сава правник Демократска странка Србије 2455 51,31

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Свирчевић Сава, 51 година, из Беочина, по занимању правник, кога је предложила Демократска странка Србије.

 

10 БЕЧЕЈ

I КРУГ

Гласало бирача: 13.494

Излазност: 39,15%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Апић др Зора доктор Социјалистичка партија Србије 1131

2.

Живков Драган-Џаја приватни предузетник

Српска радикална странка

2395

3.

Јакаб Тибор грађевински техничар

Коалиција Савеза војвођанских Мађара и Демохришћанског-европског покрета

2638

4.

Предин Ђорђе-Баџа дипл.економиста

Народна демократска странка

2377

5.

Репергер Шандор дипл.економиста

Покрет снаге Србије

1214

6.

Рожа Петер професор Демократска странка војвођанских Мађара 1026

7.

Сабо Ендре приватни предузетник Г 17 Плус 1371

8.

Тари Иштван писац Демократска заједница војвођанских Мађара 809

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 13.770

Излазност: 39,95%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Јакаб Тибор грађевински техничар

Коалиција Савеза војвођанских Мађара и Демохришћанског-европског покрета

7022 52,83

2.

Живков Драган-Џаја приватни предузетник

Српска радикална странка

6270 47,17

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Јакаб Тибор, 60 година, из Бечеја, по занимању грађевински техничар, кога је предложила Коалиција Савеза војвођанских Мађара и Демохришћанског-европског покрета

 

11 ВРБАС

I КРУГ

Гласало бирача: 15.248

Излазност: 42,04%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Баковић Благоје књижевник Народна демократска странка 1941

2.

Бечић Игор економиста-менаџер Српска радикална странка-Томислав Николић 3614

3.

Вукотић Миодраг дипл. инг. технологије Нова социјалдемократија Војводине 1908

4.

Долапчев Светислав дипл. инг. пољопривреде Демократска странка-Борис Тадић 2562

5.

Кажић др Братислав педијатар Демократска странка Србије 1944

6.

Ковачевић Владимир радник Социјалистичка партија Србије 1530
7. Костић Милан приватник Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић 582
8. Продановић Жарко адвокат Г17 плус – Мирољуб Лабус 521

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 14.192

Излазност: 39,12%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бечић Игор економиста-менаџер Српска радикална странка-Томислав Николић 7424 54,77

2.

Долапчев Светислав дипл. инг. пољопривреде Демократска странка-Борис Тадић 6130 45,23

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бечић Игор, 33 године, из Врбаса, по економиста-менаџер, кога је предложила Српска радикална странка-Томислав Николић.

 

12 ВРШАЦ

I КРУГ

Гласало бирача: 19.319

Излазност: 41,89%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Барачков Бошко магистар техничких наука Г-17 плус – Мирољуб Лабус 1589

2.

Гајић Срђан дипломирани инжењер пољопривреде
  Демократска странка Србије – Војислав Коштуница
1667

3.

Гроза мр Тодор професор Зелена странка Еко 1061

4.

Деђански Стевица инжењер индустријског менаџмента
  Српска радикална странка
3796

5.

Добросављевић Мирко фотограф "Демократска странка – Борис Тадић" 3841

6.

Медаковић Аница кустос – историчар
  Социјалистичка партија Србије
2396

7.

Олуић Никола професор
  "Чисте руке Војводине – Српски покрет обнове, Реформисти Војводине, Опор – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић"
1155

8.

Рисојевић Милан наставник
  коалиција "Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
1207

9.

Чолаков Драган професор Коалиција Војводина 1402

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 20.041

Излазност: 43,46%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Добросављевић Мирко фотограф "Демократска странка – Борис Тадић" 10691 55,82

2.

Деђански Стевица инжењер индустријског менаџмента
  Српска радикална странка
8463 44,18

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Добросављевић Мирко, 53 године, из Вршца, по занимању фотограф, кога је предложила "Демократска странка – Борис Тадић".

 

13 ЖАБАЉ

I КРУГ

Гласало бирача: 7.048

Излазност: 35,00%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Виславски Богдан дипломирани правник Демократска странка – Борис Тадић 1003

2.

Димитрић Жарко доктор медицине Политичка странка Г17 Плус – Мирољуб Лабус 927

3.

Малетин Радмила лекар специјалиста гинеколог Демократска странка Србије 888

4.

Михајловић Добросав приватни предузетник Социјалистичка Партија Србије 555

5.

Панић Светозар–Батика приватни предузетник Коалиција Победа 577

6.

Чонкић Светислав–Бата пољопривредник Савез Срба Војводине 554
7. Шајиновић Спасоје приватни предузетник Српска радикална странка 1649
8. Шокица Перица економиста Политички покрет «Снага Србије» 438

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.277

Излазност: 26,21%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Шајиновић Спасоје приватни предузетник Српска радикална странка 2914 57,77

2.

Виславски Богдан дипломирани правник Демократска странка – Борис Тадић 2130 42,23

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Шајиновић Спасоје, 49 година, из Чуруга, по занимању  приватни предузетник, кога је предложила Српска радикална странка.

 

14 ЖИТИШТЕ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.608

Излазност: 40,78%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Будимир Ђуро – Баџо пољопривредни техничар Политички покрет "Снага Србије" 1140

2.

Кузман Душан дипломирани правник Социјалистичка партија Србије 1516

3.

Лоди др Габор лекар специјалиста – радиолог
  "Лоди др Габор" – (Коалиција Демократска странка, Лига социјалдемократа Војводине, Српски покрет обнове, Савез војвођанских Мађара и Нова Србија)
2524

4.

Станисављев Стевица машинбравар Српска радикална странка 860

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 6.586

Излазност: 40,64%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Лоди др Габор лекар специјалиста – радиолог
  "Лоди др Габор" – (Коалиција Демократска странка, Лига социјалдемократа Војводине, Српски покрет обнове, Савез војвођанских Мађара и Нова Србија)
2851 44,74

2.

Кузман Душан дипломирани правник Социјалистичка партија Србије 3521 55,26

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Кузман Душан, 54 године, из Житишта, по занимању дипломирани правник, кога је предложила Социјалистичка партија Србије.

 

15 ЗРЕЊАНИН I

I КРУГ

Гласало бирача: 13.530

Излазност: 36,34%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Блес Ференц инг. технологије Коалиција Војводина 1114

2.

Илић Петар професор Заједно за Војводину – Ненад Чанак 1608

3.

Кeрлета Владимир дипл. правник Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 1248

4.

Костић Драган дипл. инг. саобраћаја ДА–СДП– др Небојша Човић 648

5.

Леповић Миленко дипл.ецц Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић 1050

6.

Максић др Миодраг лекар специјалиста уролог Демократска странка – Борис Тадић 2762
7. Марјански Лазар дипл. инг. рударства Српска радикална странка – Томислав Николић 2987
8. Митровић Новак професор Социјалистичка партија Србије 541
9. Паскаш Татјана дипл. психолог Г17 плус 839

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 12.011

Излазност: 31,23%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Марјански Лазар дипл. инг. рударства Српска радикална странка – Томислав Николић 5944 51,14

2.

Максић др Миодраг лекар специјалиста уролог Демократска странка – Борис Тадић 5678 48,86

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Марјански Лазар, 54 године, из Меленаца, по занимању дипл. инг. рударства, кога је предложила Српска радикална странка – Томислав Николић.

 

16 ЗРЕЊАНИН II

I КРУГ

Гласало бирача: 11.373

Излазност: 37,20%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ваш Тибор службеник Заједно за Војводину – Ненад Чанак 2041

2.

Војичић Александра дипл. економиста Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 1328

3.

Ђармати Золтан редовни професор Универзитета Савез војвођанских Мађара – Јожеф Каса 2133

4.

Крстин Милорад народни посланик Српска радикална странка – Томислав Николић 1839

5.

Радишић Слободан дипл.ецц Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић 1104

6.

Самарџић Љубиша дипл. инг. развоја ДА – СДП – др Небојша Човић 514

7.

Станимиров мр Иванка пензионер Социјалистичка партија Србије 629
8. Фукс Ласло дипл.ецц Г17 плус 1057

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 10.464

Излазност: 34,20%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ваш Тибор

службеник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

4134 52,15

2.

Ђармати Золтан редовни професор Универзитета Савез војвођанских Мађара – Јожеф Каса 3793 47,85

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ваш Тибор, 43 године, из Зрењанинаа, по занимању службеник, кога је предложила Заједно за Војводину - Ненад Чанак.

 

17 ЗРЕЊАНИН III

I КРУГ

Гласало бирача: 11.819

Излазност: 31,74%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Исаков Драган дипл. ецц

Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић

1735

2.

Јањић Чедомир саобраћајни техничар

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

1207

3.

Каурић Горан спортски тренер Г17 плус 594

4.

Којчић Бошко ВК прецизни механичар

Демократска странка – Борис Тадић

1695

5.

Кулачић Миле сликар

«Народно - демократска и привредна снага Светозар Милетић»

338

6.

Мијатов Бранислав директор Заједно за Војводину – Ненад Чанак 969

7.

Тајдић Горан дипл. инг. машинства

Српска радикална странка – Томислав Николић

3203
8. Тошић др Драган лекар специјалиста Социјалистичка партија Србије 1308

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 9.399

Излазност: 25,24%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тајдић Горан дипл. инг. машинства

Српска радикална странка – Томислав Николић

5252 61,02

2.

Исаков Драган дипл. ецц

Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић

3354 38,98

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тајдић Горан, 32 године, из Зрењанина, по занимању дипл. инг. машинства, кога је предложила Српска радикална странка – Томислав Николић.

 

18 ИНЂИЈA

I КРУГ

Гласало бирача: 16.900

Излазност: 44,45%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Грковић Радован приватни предузетник Покрет снага Србије 879

2.

Дишић Милош самостални привредник Српска радикална странка 4537

3.

Јанковић др Славиша лекар спец. доктор мед. наука Социјалистичка партија Србије 1213

4.

Јешић Горан дипл. инг. агрономије Група грађана Само најбоље за Инђију 5563

5.

Поткоњак Симо професор Демократска странка Србије 1219

6.

Радовић Василије директор "За Инђију и напредна села" 882
7. Сајферт др Вјекослав професор Универзитета "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" 791
8. Урошевић – Христов др Јелица лекар специјалиста – педијатар "Демократска странка – Борис Тадић" 1211

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 17.580

Излазност: 46,24%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Јешић Горан

дипл. инг. агрономије

Група грађана Само најбоље за Инђију

9.553

54,34

2.

Дишић Милош

самостални привредник

Српска радикална странка

7.689

45,66

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Јешић Горан, 30 година, из Инђије, по занимању дипломирани инжењер агрономије, кога је предложила Група грађана Само најбоље за Инђију.

 

19 ИРИГ

I КРУГ

Гласало бирача: 4.232

Излазност: 47,61%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Аврамовић Ненад рецепционар Заједно за Војводину – Ненад Чанак 838

2.

Доброта Јован наставник Демократска странка Србије 596

3.

Нинковић Радован дипл. инг. воћарства и виноградарства

Демократска странка – Борис Тадић

1036

4.

Плужаревић Витомир шумарски техничар Српска радикална странка 1002

5.

Радовановић Бранка службеник Социјалистичка партија Србије 452

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 3.615

Излазност: 40,66%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Нинковић Радован дипл. инг. воћарства и виноградарства

Демократска странка – Борис Тадић

2043 58,70

2.

Плужаревић Витомир шумарски техничар Српска радикална странка 1437 41,30

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Нинковић Радован, 35 година, из Ирига, по занимању дипл. инг. воћарства и виноградарства, кога је предложила Демократска странка - Борис Тадић.

 

20 КАЊИЖА

I КРУГ

Гласало бирача: 10.931

Излазност: 46,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Тачи Бела аутомеханичар Реформисти Војводине-Социјалдемократска партија 3630

2.

Фазекаш Рудолф електротехничар Заједно за Војводину – Ненад Чанак 2016

3.

Фехер Роберт економиста
  политичка странка  Г17 плус
1912

4.

Франчик Јожеф земљорадник Савез војвоћанских Мађара - (СВМ) 2908

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 9.185

Излазност: 38,90%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тачи Бела аутомеханичар Реформисти Војводине-Социјалдемократска партија 4786 53,45

2.

Франчик Јожеф земљорадник Савез војвоћанских Мађара - (СВМ) 4169 46,55

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тачи Бела, 54 године, из Кањиже, по занимању аутомеханичар, кога су предложили Реформисти Војводине-Социјалдемократска партија.

 

21 КИКИНДА I

I КРУГ

Гласало бирача: 10.788

Излазност: 43,07%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Алексић Гордана дипл. инг. пољопривреде

Г17 плус

789

2.

Блажић др Бранислав хирург Српска радикална странка 4578

3.

Гашић Лука економиста Коалиција "Да живимо нормално" 374

4.

Грбић Стеван машински техничар Социјалистичка партија Србиjе 818

5.

Крејић Владо дипл.агроном Демократска странка 1507

6.

Лујиновић Ђорђе дипл.економиста Демократска странка Србије 383

7.

Ранков прим. мр сци. др Драган лекар Коалиција "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" 1213

8.

Татић др Светозар лекар специјалиста ортопед Политички покрет "Снага Србије" 593

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 9.380

Излазност: 37,45%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Блажић др Бранислав хирург Српска радикална странка 5877 64,17

2.

Крејић Владо дипл.агроном Демократска странка 3281 35,82

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Блажић др Бранислав, 47 година, из Кикинде, по занимању хирург, кога је предложила Српска радикална странка.

 

22 КИКИНДА II

I КРУГ

Гласало бирача: 13.061

Излазност: 44,55%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Добранић Саво дипл.правник Демократска странка 2485

2.

Крајиновић Благоје грађевински техничар Српска радикална странка 3134

3.

Пакашки прим. др Драган доктор специјалиста Социјалистичка партија Србије 1600

4.

Радин др Ђура лекар специјалиста Г17 плус 789

5.

Станковић Милан дипл.инг.технологије "Коалиција за Кикинду" (СПО-НС) 442

6.

Стојисављевић др Мирко субспецијалиста – гастроентерохепатолог Политички покрет "Снага Србије" 890

7.

Сударов др Милица специјалиста ургентне медицине Демократска странка Србије 820
8. Татомир Славица дипломирани позоришни продуцент

Коалиција "ДА - СДП- др Небојша Човић"

493
9. Француски Паја дипл.инг.геологије Коалиција "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" 1718

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 12.295

Излазност: 41,94%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Крајиновић Благоје грађевински техничар

Српска радикална странка

5809 48,98

2.

Добранић Саво

дипл. правник

Демократска странка

6050 51,02

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Добранић Саво, 40 годинa, из Кикинде, по занимању дипломирани правник, кога је предложила Демократска странка.

 

23 КОВАЧИЦА

I КРУГ

Гласало бирача: 7.675

Излазност: 32,59%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Злох Мартин

дипл. ецц.

Демократска странка

2811

2.

Лакичин Милан радник Демократска странка Србије 615

3.

Микулаш Јан инг. пољопривреде Политичка странка Г 17 плус 943

4.

Петраш Јан наставник Социјалистичка партија Србије

392

5.

Саванов Зоран кожарски техничар
  Српска радикална странка
949

6.

Хекељ Златко естрадни уметник Социјалдемократија 625

7.

Хрјешик Јан пољопривредник Политички покрет "Снага Србије" 458
8. Шишка Јан КВ возач Коалиција странака "Заједно за Војводину" 471

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 6.589

Излазност: 27,98%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Злох Мартин

дипл. ецц.

Демократска странка

5048 79,40

2.

Саванов Зоран кожарски техничар
  Српска радикална странка
1310 20,60

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Злох Мартин, 40 година, из Ковачице, по занимању дипл. ецц, кога је предложила Демократска странка.

 

24 КОВИН

I КРУГ

Гласало бирача: 9.145

Излазност: 30,65%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Вукадиновић Свето лекар специјалиста

Коалиција «Јединствени социјалисти» (СПС-СНС)

1281

2.

Зорић др Гордана доктор медицине

Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић

1566

3.

Керничан-Мирјанић др Дивна неуропсихијатар «Коалиција Војводине» 428

4.

Кларић Раде дипломирани инжењер агрономије Политичка организација «Нова Србија» 300

5.

Коларевић Стеван дипломирани економиста Демократска странка Србије 583

6.

Маринковић Србољуб бродомонтер Српска радикална странка 1375
7. Милић Душан дипломирани правниk Демократска странка–Борис Тадић 1298
8. Панић Славко хемијски техничар Заједно за Војводину – Ненад Чанак 572
9. Стојановић Срђан професор информатике Г 17 плус 317
10. Фара Велинка – Викица правник Група грађана – Актив жена Ковин 803

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 7.453

Излазност: 24,98%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Зорић др Гордана доктор медицине

Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић

4266 61,15

2.

Маринковић Србољуб бродомонтер Српска радикална странка 2710 38,85

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Зорић др Гордана, 50 година, из Ковина, по занимању доктор медицине, коју је предложио Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић.

 

25 КУЛА

I КРУГ

Гласало бирача: 12.663

Излазност: 33,89%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Боздоков Јован просветни радник «Српски покрет обнове – Отпор Кула» 911

2.

Вукелић Смиљана наставник «Социјалистичка партија Србије» 1178

3.

Двожак Жељко саобраћајни техничар Група грађана «За Војводину» 1316

4.

Дудаш Меланија организатор културних активности «Г17 плус» 847

5.

Ђуричић Тихомир Тихо народни посланик «Српска радикална странка – Томислав Николић» 2931

6.

Мишовић Милорад архитекта Група грађана «Сви за Сивац» 773

7.

Нађ Иштван адвокат «Нова Србија» 474
8. Таталовић Жељко дипломирани инжењер пољопривреде «Демократска странка Србије – Др Војислав Коштуница» 1422
9. Тихомировић Момир професор «Демократска странка – Борис Тадић» 1560
10. Ћовин Слободанка наставник «Војвођанска зелена странка – Радоњић Херцен Кека» 594

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 10.446

Излазност: 27,95%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ђуричић Тихомир Тихо

народни посланик

Српска радикална странка

5799 57,92

2.

Тихомировић Момир професор «Демократска странка – Борис Тадић» 4213 42,08

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ђуричић Тихомир Тихо, 45 година, из Липара, по занимању народни посланик, кога је предложила Српска радикална странка.

 

26 МАЛИ ИЂОШ

I КРУГ

Гласало бирача: 4.178

Излазност: 39,14%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Лубарда Ненад инструктор Демократска странка Србије 485

2.

Радовановић Дејан машински инжењер Српска радикална странка 606

3.

Санковић Милан службеник Социјалистчка партија Србије 553

4.

Халгато Шандор

електротехничар

Савез војвођанских Мађара

2309

 

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Халгато Шандор, 45 година, из Фекетића, по занимању електротехничар, кога је предложио Савез војвођанских Мађара.

 

27 НОВА ЦРЊА

I КРУГ

Гласало бирача: 4.538

Излазност: 46,85%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Комненовић др Ристо лекар Социјалистичка партија Србије 930

2.

Лакић Петар економиста Нова Србија – Велимир Илић 193

3.

Лончарски Радован професор информатике Демократска странка Србије 325

4.

Мицић Милан професор историје "Демократска странка – Борис Тадић" 1338

5.

Нинковић Милан дипломирани економиста
  политички покрет "Снага Србије" - Богољуб Карић
464

6.

Шкулетић Синиша радник Српска радикална странка – Томислав Николић 549
7. Штевин Иван машински техничар Г 17 плус – Мирољуб Лабус 423

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 4.133

Излазност: 42,65%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Мицић Милан професор историје "Демократска странка – Борис Тадић" 2083 53,35

2.

Комненовић др Ристо лекар Социјалистичка партија Србије 1821 46,65

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Мицић Милан, 43 године, из Војводе Степе, по занимању професор историје, кога је предложила "Демократска странка - Борис Тадић".

 

28 НОВИ БЕЧЕЈ

I КРУГ

Гласало бирача: 7.762

Излазност: 37,32%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Арсенов Милинко предузетник Демократска странка 552

2.

Арсенов Новица дип. ецц – дип. правник Покрет снага Србије 452

3.

Богнић Љиљана спец. радиолог
  "Заједно за нашу општину"
957

4.

Дујин Саша књижничар
  "Саша Дујин – ка Европи"
325

5.

Ђукичин Т. Аца правник – пензионер Реформисти Војводине – општински одбор Нови Бечеј 1271

6.

Ердман Ференц грађевински техничар Демократска заједница војвођанских Мађара 755

7.

Илић Петар економиста Српска радикална странка 961

8.

Коровљев Анђелка стоматолог Г 17 плус 401
9. Маћош Бошко пензионер Пензионери – група грађана "Момир Мандић - Мома", Нови Бечеј 309
10. Милановић Дарко економиста за менаџмент Лига социјалдемократа Војводине 381
11. Пајић Радован студент Демократска странка Србије 354
12. Трифуњагић Милош дипломирани инжењер машинства Социјалистичка партија Србије 658

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.623

Излазност: 27,03%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ђукичин Т. Аца правник – пензионер Реформисти Војводине – општински одбор Нови Бечеј 3221 59,55

2.

Илић Петар економиста Српска радикална странка 2188 40,45

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ђукичин Т. Аца, 64 године, из Новог Бечеја, по занимању правник – пензионер, кога су предложили Реформисти Војводине – општински одбор Нови Бечеј.

 

29 НОВИ КНЕЖЕВАЦ

I КРУГ

Гласало бирача: 5.291

Излазност: 52,35%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Агоштон др Ференц примаријус др медицине Покрет «Снага Србије» 1094

2.

Закић Север адвокат «Социјалистичка партија Србије Нови Кнежевац» 716

3.

Матејин Миленко дипломирани економиста Српска радикална странка 900

4.

Палфи Ервин машински инжењер «Демократска странка – Борис Тадић» 911

5.

Селаковић др Властимир лекар специјалиста-анестезиолог «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 436

6.

Станков Миливој дипломирани ветеринар група грађана «Боље сутра за Општину Нови Кнежевац» 402

7.

Теофанов Милош економиста Група грађана «За наш завичај – Милош Теофанов» 556

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.056

Излазност: 50,02%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Агоштон др Ференц примаријус др медицине Покрет «Снага Србије» 2980 71,65

2.

Палфи Ервин машински инжењер «Демократска странка – Борис Тадић» 1179 28,35

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Агоштон др Ференц, 61 година, из Новог Кнежевца, по занимању примаријус др медицине, кога је предложио Покрет «Снага Србије».

 

30 НОВИ САД I

I КРУГ

Гласало бирача: 13.900

Излазност: 36,42%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Веселиновић Драгомир дипл. економиста Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 1171

2.

Вукелић Александар радник Социјалистичка партија Србије 1392

3.

Љубичић Миленко инж.електротехнике «Демократска странка – Борис Тадић» 2576

4.

Моилошевић Миодраг саобраћајни техничар Демократска странка Србије 942

5.

Мировић Игор дипл. економиста Српска радикална странка 5843

6.

Швоња Бранислав економиста Група грађана-Заједница Срба Хрватске и Босне и Херцеговине 1044

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 16.042

Излазност: 42,03%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Мировић Игор

дипл. економиста

Српска радикална странка

10361 66,92

2.

Љубичић Миленко инж.електротехнике «Демократска странка – Борис Тадић» 5121 33,08

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Мировић Игор, 36 година, из Новог Сада, по занимању дипломирани економиста, кога је предложила Српска радикална странка.

 

31 НОВИ САД II

I КРУГ

Гласало бирача: 14.651

Излазност: 38,91%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бјелица Јадранка економиста Социјалистичка партија Србије 1047

2.

Вујновић Гојко дипл. правник Политички покрет "Снага Србије" 946

3.

Гавранчић Драгослав агроном «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 2316

4.

Димитријевић проф. др Миодраг проф. универзитета Демократска странка Србије 1784

5.

Елезовић Душан економиста «Демократска странка – Борис Тадић» 4092

6.

Свирчевић Ратимир дипл. инж. пољ. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 701

7.

Тошковић Вучета инж. саобраћаја Српска радикална странка 3183

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 17.056

Излазност: 45,29%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Елезовић Душан

економиста «Демократска странка – Борис Тадић» 10551 63,61

2.

Тошковић Вучета инж. саобраћаја Српска радикална странка 6035 36,39

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Елезовић Душан, 29 година, из Новог Сада, по занимању економиста, кога је предложила "Демократска странка - Борис Тадић".

 

32 НОВИ САД III

I КРУГ

Гласало бирача: 14.732

Излазност: 40,84%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Исаков Миодраг мр књижевности Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 2419

2.

Козмидис-Лубурић проф. др Уранија проф. универзитета Г 17 плус 850

3.

Комар Миодраг професор Демократска странка Србије 1080

4.

Кравић Александар дипл. правник «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1881

5.

Лукић пороф. др Светлана проф. универзитета «Демократска странка – Борис Тадић» 3297

6.

Машић проф. др Зоран проф. универзитета Српска радикална странка 3434

7.

Мудри Петар комерцијалиста ГГ "За бољи Петроварадин и Нови Сад" 1223

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 17.085

Излазност: 47,36%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Машић проф. др Зоран проф. универзитета Српска радикална странка 6714 40,26

2.

Лукић пороф. др Светлана проф. универзитета «Демократска странка – Борис Тадић» 9962 59,74

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Лукић пороф. др Светлана, 46 година, из Новог Сада, по занимању проф. универзитета, коју је предложила "Демократска странка - Борис Тадић".

 

33 НОВИ САД IV

I КРУГ

Гласало бирача: 16.677

Излазност: 44,73%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Апић Драган менаџер «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1790

2.

Атанацковић Светомир војни пензионер Социјалистичка партија Србије 885

3.

Бабић проф. др Бранислав проф. медицинског факултета у Новом Саду Народна демократска странка 1153

4.

Васић Горан дипл. инж. електротехнике «Демократска странка – Борис Тадић» 4640

5.

Зеленовић Вера професор Политички покрет "Снага Србије" 732

6.

Малетић Светозар дипл. инж. електротехнике Демократска странка Србије 1332

7.

Мишић Владица економиста Г 17 плус 758

8.

Ранков Снежана проф. српског језика Српска радикална странка 3959

9.

Станић Милан дипл. социолог Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 944

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 19.140

Излазност: 50,61%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Васић Горан дипл. инж. електротехнике «Демократска странка – Борис Тадић» 11049 59,06

2.

Ранков Снежана проф. српског језика Српска радикална странка 7660 40,94

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Васић Горан, 43 године, из Новог Сада, по занимању дипл. инж. електротехнике, кога је предложила "Демократска странка - Борис Тадић".

 

34 НОВИ САД V

I КРУГ

Гласало бирача: 16.188

Излазност: 39,92%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Брковић Виолета дипл. фармацеут Г 17 плус 1169

2.

Драгичевић Бранко инж. електротехнике Српска радикална странка 5437

3.

Ђурић мр сци. мед. др Предраг лекар «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1865

4.

Јевтић Јелена дипл. правник «Демократска странка – Борис Тадић» 4161

5.

Јованкић прим. др. Јован спец. опште медицине Социјалистичка партија Србије 807

6.

Совиљ-Панин Миња естрадни уметник Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 628

7.

Шијан Горан

дипл. информатичар

Демократска странка Србије

1484

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 18.808

Излазност: 46,38%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Драгичевић Бранко инж. електротехнике Српска радикална странка 8468 46,21

2.

Јевтић Јелена дипл. правник «Демократска странка – Борис Тадић» 9858 53,79

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Јевтић Јелена, 45 година, из Новог Сада, по занимању дипл. правник, коју је предложила "Демократска странка - Борис Тадић".

 

35 НОВИ САД VI

I КРУГ

Гласало бирача: 16.629

Излазност: 39,68%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Васић Добривој приватни предузетник Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 836

2.

Војиновић Љубиша дипл. инж. машинства Политички покрет "Снага Србије" 1065

3.

Вучевић Зоран адвокат Српска радикална странка 4457

4.

Новаковић Борислав дипл. социолог "Демократска странка - Борис Тадић" 6473

5.

Свилар Предраг проф. социологије Демократска странка Србије 1100

6.

Тодоровић Душан металург Социјалистичка партија Србије 683

7.

Ћосић проф. др Илија професор универзитета «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1511

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 19.110

Излазност: 45,60%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Новаковић Борислав дипл. социолог "Демократска странка - Борис Тадић" 10742 57,70

2.

Вучевић Зоран адвокат Српска радикална странка 7875 42,30

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Вучевић Зоран, 65 година, из Новог Сада, по занимању адвокат, кога је предложила Српска радикална странка.

 

36 НОВИ САД VII

I КРУГ

Гласало бирача: 11.880

Излазност: 34,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Копања Мирослав директор Социјалистичка партија Србије 1629

2.

Мирчић Милорад дипл. инж. технологије Српска радикална странка 5012

3.

Парошки Милан дипл. политиколог Нова Србија 1337

4.

Рајић др Милорад др пољопривредних наука Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 574

5.

Рачић Милош дипл. економиста "Демократска странка - Борис Тадић" 1935

6.

Суботић Зоран економиста Група грађана-Заједница Срба Хрватске и Босне и Херцеговине 300

7.

Шиповац др Мирко лекар Демократска странка Србије 582

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 13.830

Излазност: 39,92%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Мирчић Милорад дипл. инж. технологије Српска радикална странка 8993 67,49

2.

Рачић Милош дипл. економиста "Демократска странка - Борис Тадић" 4331 33,51

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Мирчић Милорад, 48 година, из Новог Сада, по занимању дипл. инж. технологије, кога је предложила Српска радикална странка.

 

37 ОПОВО

I КРУГ

Гласало бирача: 3.452

Излазност: 40,65%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Алексић Живан машински техничар Политички покрет «Снага Србије» 393

2.

Думбеловић Чедо машински техничар Српска радикална странка 623

3.

Илин Ђура доктор медицине

Политичка организација за демократске промене-Нова Србија

423

4.

Јеминовић Зоран дипл.инг.пољопривреде "Демократска странка - Борис Тадић" 603

5.

Мећавин Драган службеник «Војводина за све» коалиција Реформисти Војводине, Социјалдемократска партија и Коалиција Војводина 489

6.

Милованов Слађана студент Политичка странка Г17 плус 411

7.

Ристић Драган машинбравар Демократска странка Србије 297

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 3.258

Излазност: 38,37%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Јеминовић Зоран дипл.инг.пољопривреде "Демократска странка - Борис Тадић" 1646 54,27

2.

Думбеловић Чедо машински техничар Српска радикална странка 1387 45,73

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Јеминовић Зоран, 39 година, из Опова, по занимању дипл. инг. пољопривреде, кога је предложила "Демократска странка - Борис Тадић".

 

38 ОЏАЦИ

I КРУГ

Гласало бирача: 10.656

Излазност: 37,31%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бјелетић Недељко економиста Покрет снага Србије 699

2.

Богдановић др Ђорђе лекар специјалиста интерне медицине Социјалистичка партија Србије 2195

3.

Бомештар Мирко доктор ветерине Демократска странка 1437

4.

Даниловац Владимир адвокат Српски покрет обнове 659

5.

Кошутић др Владимир лекар специјалиста-дерматовенеролог

Демократска странка Србије

1000

6.

Мандић Миле дипл.економиста Коалиција "Да живимо нормално" 538
7. Миленковић др Љубомир лекар специјалиста

Група грађана Миливоје Мића Стошић-политика не – посао што пре

703
8. Миљковић Љубиша дипл.економиста Нова Србија 108
9. Мирковић Стеван дипл.машински инжењер Политичка странка Г 17 плус 240
10. Налчић др Драган лекар специјалиста Коалиција "Заједно за Војводину-Ненад Чанак" 514
11. Ћук Милан приватни предузетник Српска радикална странка 2230

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 8.301

Излазност: 29,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ћук Милан

приватни предузетник

Српска радикална странка

3520 46,40

2.

Богдановић др Ђорђе

специјалиста интерне медицине

Социјалистичка партија Србије

4066 53,60

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Богдановић др Ђорђе, 56 година, из Каравукова, по занимању специјалиста интерне медицине, кога је предложила Социјалистичка партија Србије.

 

39 ПАНЧЕВО I

I КРУГ

Гласало бирача: 10.512

Излазност: 29,90%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Виг Александар

наставник физике

Демократска странка - Борис Тадић

2695

2.

Вучковић Александар адвокат «Заједно за Војводину» - Ненад Чанак 661

3.

Зец Александар технолог Српски покрет обнове 757

4.

Илић Милорад – Мића машински авио инжењер Г17 плус 1130

5.

Копривица Божидар адвокат Српска радикална странка 1581

6.

Попов Горан дипл. менаџер интернационалног бизниса Демократска странка Србије 1062
7. Прлинчевић Иван студент Социјалистичка партија Србије 465
8. Самарџија Вељко магистар техничких наука Покрет «Снага Србије» 841
9. Урошев Стеван инжењер организације рада Коалиција Војводина 759

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 9.585

Излазност: 27,26%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Виг Александар

наставник физике

Демократска странка - Борис Тадић

6071 66,03

2.

Копривица Божидар

адвокат

Српска радикална странка

3124 33,97

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Виг Александар, 34 године, из Панчева, по занимању наставник физике, кога је предложила Демократска странка - Борис Тадић.

 

40 ПАНЧЕВО II

I КРУГ

Гласало бирача: 11.100

Излазност: 28,19%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Андрејић Петар

новинар

Демократска странка - Борис Тадић

2650

2.

Јованов В. Ђурица хемијски техничар Социјалистичка партија Србије 933

3.

Лакић Гордана дипломирани економиста Српска радикална странка 1600

4.

Малиџан Славко инжењер организације рада Покрет «Снага Србије» 800

5.

Недић др Зоран специјалиста за кожне болести «Моје Панчево» 1555

6.

Синђић Славиша комерцијалиста «Заједно за Војводину» - Ненад Чанак 570

7.

Стајић др Сава лекар специјалиста радиолог Демократска странка Србије 1380

8.

Ћирић Владимир грађевински хидро инжењер Г17 плус 427

9.

Филијовић Весна дипл. психолог Коалиција Војводина 599

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 8.678

Излазност: 22,04%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Андрејић Петар

новинар

Демократска странка - Борис Тадић

5111 61,30

2.

Лакић Гордана дипломирани економиста Српска радикална странка 3227 38,70

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Андрејић Петар, 32 године, из Старчева, по занимању новинар, кога је предложила Демократска странка - Борис Тадић.

41 ПАНЧЕВО III

I КРУГ

Гласало бирача: 9.579

Излазност: 27,10%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Јојић Петар адвокат Српска радикална странка 2783

2.

Кесић Небојша економиста Општинска странка Панчево

639

3.

Којић Синиша

новинар

Демократска странка - Борис Тадић

1631

4.

Крсмановић Бранко професор физичке културе Г17 плус 472

5.

Небригић Чедомир адвокат Коалиција Војводина 459
6. Опачић Слободан - Опанак хемијски техничар «Моје Панчево» 947
7. Радивојев Соња трговац «Заједно за Војводину» - Ненад Чанак 587
8. Рајковић Сретен службеник Социјалистичка партија Србије 697
9. Симић проф. Максим дипл. дефектолог Демократска странка Србије 834

 

II КРУГ, 3. oктобар 2004.

Гласало бирача: 6.598

Излазност: 18,67%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Јојић Петар адвокат Српска радикална странка 3136 49,04

2.

Којић Синиша

новинар

Демократска странка - Борис Тадић

3259 50,96

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Којић Синиша, 39 година, из Банатског Новог Села, по занимању новинар, кога је предложила Демократска странка - Борис Тадић.

 

42 ПЕЋИНЦИ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.906

Излазност: 45,25%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Босић Мирјана студент

Група грађана – Ђура Трудић

867

2.

Добрић Жика – Кика радник Социјалистичка партија Србије 535

3.

Козарев Петар културолог Демократска странка Србије 782

4.

Милутиновић Живан – Шећер проф. механике Група грађана «Наш посланик» 668

5.

Пантелић Драгица економски техничар Политичка странка Г17 плус 507
6. Савић Миленко службеник Лига социјалдемократа Војводине 476
7. Ћирковић Томислав правник Демократска странка 1046
8. Чавић Лазар народни посланик Српска радикална странка 1448

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.272

Излазност: 34,54%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Чавић Лазар народни посланик Српска радикална странка 2509 49,92

2.

Ћирковић Томислав правник Демократска странка 2517 50,08

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ћирковић Томислав, 44 године, из Пећинаца, по занимању правник, кога је предложила Демократска странка.

 

43 ПЛАНДИШТЕ

I КРУГ

Гласало бирача: 5.411

Излазност: 53,29%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Боројевић Никола електротехничар Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР, Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 358

2.

Германац Миленко маш. техничар Српска радикална странка 556

3.

Доневски Душан пољ. техничар коалиција Војводина 372

4.

Драганић Мирко дипл. инг. пољопривреде Г 17 плус 309

5.

Јовановски Дарко студент покрет "Снага Србије" 234

6.

Марчета Бошко дипл. инг. пољопривреде
  "Демократска странка – Борис Тадић"
1116

7.

Недимовић Тања дипл. психолог Демократска странка Србије 754

8.

Савков Сава дипл. ветеринар Социјалистичка партија Србије 428

9.

Селаковић Илија

дипл. инж. пољопривреде

група грађана општине Пландиште "Ми можемо – ми хоћемо" Зоран Воркапић

941

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.117

Излазност: 50,40%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Марчета Бошко дипл. инг. пољопривреде
  "Демократска странка – Борис Тадић"
1780 36,47

2.

Селаковић Илија

дипл. инж. пољопривреде

група грађана општине Пландиште "Ми можемо – ми хоћемо" Зоран Воркапић

3101 63,53

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Селаковић Илија, 50 година, из Пландишта, по занимању дипл. инж. пољопривреде, кога је предложила група грађана општине Пландиште "Ми можемо, ми хоћемо – Зоран Воркапић".

 

44 РУМА

I КРУГ, 19. септембра 2004.
(Поновљено гласање 26. септембра 2004. године на бирачком месту 23-Хртковци I)

Гласало бирача: 15.206

Излазност: 33,34%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Аврамовић Љиљана дипломирани економиста Г 17 плус 814

2.

Аднађевић Јован др ветерине Уједињена сељачка странка 569

3.

Голчевски Јулијана професор историје
  Коалиција Једна је општина Рума (ОО Социјалдемократија Рума, ОО Реформисти Војводине – Социјалдемократска партија Руме, ОО Народна сељачка странка Рума, ОО Странка радника и пензионера – СРП Рума)
336

4.

Докмановић Миле трговац
  Српски покрет обнове
408

5.

Живановић Милутин инг. технологије политички покрет "Снага Србије" 709

6.

Лазаревић Стева професор Заједно за Војводину – Ненад Чанак 728
7. Лончар Смиља лекар специјалиста Демократска странка Србије 1767
8. Николић Срђан дипломирани инжењер технологије Српска радикална странка 4863
9. Ратковић Влатко адвокат Демократска странка – Борис Тадић 1950
10. Стојанац Душан пензионер Група грађана српски народни покрет "Светозар Милетић" 506
11. Стојковић Милутин академик проф. др Социјалистичка партија Србије 1642
12. Трбовић Милутин – Миша дипл. инг. машинства Нова Србија – Савез Срба Војводине 312

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 14.047

Излазност: 30,80%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Николић Срђан дипломирани инжењер технологије Српска радикална странка 8844 64,63

2.

Ратковић Влатко адвокат Демократска странка – Борис Тадић 4839 35,37

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Николић Срђан, 45 година, из Руме, по занимању дипл. инг. технологије, кога је предложила Српска радикална странка.

 

45 СЕНТА

I КРУГ

Гласало бирача: 8.348

Излазност: 37,83%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бурањ Бела проф.мед.факултета у пензији Савез војвођанских Мађара 2296

2.

Зец Борис

дипл. правник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1210

3.

Кираљ Иштван металски механичар Реформисти Војводине – Социјалдемократска партија 1265

4.

Матић Владимир службеник Српска радикална странка

439

5.

Фрик Зорица стоматолог Покрет «Снага Србије» 986

6.

Шандор Јожеф

мправник

Г 17 плус

1718

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 7.344

Излазност: 33,28%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бурањ Бела проф.мед.факултета у пензији Савез војвођанских Мађара 2783 39,26

2.

Шандор Јожеф

правник

Г17 плус

4306 60,74

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Шандор Јожеф, 43 године, из Сенте, по занимању правник, кога је предложила Г 17 плус.

 

46 СЕЧАЊ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.145

Излазност: 48,46%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Васић-Ступар Милена

дипл. правник

Социјалистичка партија Србије

1405

2.

Иванишевић Марко приватник Српски покрет обнове 708

3.

Миливојчев Милица трговац Коалиција Војводина 543

4.

Прстојевић Миле радник Политички покрет «Снага Србије» 646

5.

Татић Маја професор српског језика Српска радикална странка 1009

6.

Шкипина Мирко

дипл. економиста

Демократска странка

1383

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 6.168

Излазност: 48,64%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Васић-Ступар Милена

дипл. правник

Социјалистичка партија Србије

2903 50,05

2.

Шкипина Мирко

дипл. економиста

Демократска странка

2897 49,95

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Васић-Ступар Милена, 49 година, из Јаше Томића, по занимању дипл. правник, коју је предложила Социјалистичка партија Србије.

 

47 СОМБОР I

I КРУГ

Гласало бирача: 14.436

Излазност: 35,93%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Алексић Милан проф. историје Демократска странка Србије

2544

2.

др Бабић Владо

лекар

Конвенција за Сомбор

858

3.

Бошњак Александар дипл.инж.пољ Г17 плус 1461

4.

Илић Јозо адвокат Војвођански грађански покрет 513

5.

Кархер Др Ержебет стоматолог ДЗВМ 1654

6.

Миличевић Златко дипл.економиста Демократска странка-Борис Тадић 1890

7.

Остерман Зденка дипл.економиста Политички покрет "Снага Србије" 477

8.

Пејовић Никола проф. разредне наставе Српска радикална странка 2052
9. Релић Петар – Сака дипл. правник За истину, правду и без обмана – Релић Петар – Сака, Демократска странка Војводине, Партија слободних патриота, Демохришћанска странка Србије, Лабуристичка партија Србије" 535
10. Фекете Др Ладислав доктор хемијских наука Социјалдемократија 589
11. Фргић Ивица професор "Заједно–Миодраг Секулић, СПО–НДС" 551
12. Штрбац Звонимир дипл. правник "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" 687

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 13.361

Излазност: 33,25%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Алексић Милан проф. историје Демократска странка Србије 8851 68,49

2.

Пејовић Никола проф. разредне наставе Српска радикална странка 4072 31,51

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Алексић Милан, 52 године, из Сомбора, по занимању проф. историје, кога је предложила Демократска странка Србије.

 

48 СОМБОР II

I КРУГ

Гласало бирача: 12.063

Излазност: 31,96%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Благојевић Новица пр. предузетник

Социјалистичка партија Србије

1093

2.

Буловић Мирко – Џин економски техничар

Конвенција за Сомбор

749

3.

Кесејић Стеван технолог

Српска радикална странка

3405

4.

Мандић Владимир дипл. економиста "Нова Србија" 506

5.

Мирановић Рајко наставник

Демократска странка Србије

1338

6.

Секулић Данило професор

Демократска странка - Борис Тадић

1827
7. Секулић Миодраг дипл. правник "Заједно–Миодраг Секулић, СПО–НДС" 1221
8. Слијепчевић Зорка грађевински техничар "За истину, правду и без обмана – Релић Петар – Сака, Демократска странка Војводине, Партија слободних патриота, Демохришћанска странка Србије, Лабуристичка партија Србије" 161
9. Соколова – Ђокић Лиљана др медицине спец Г17 плус 635
10. Суботић Алекса дипл.маш.инж Политички покрет "Снага Србије" 610

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 10.033

Излазност: 26,58%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Кесејић Стеван технолог

Српска радикална странка

5605 57,50

2.

Секулић Миодраг дипл. правник "Заједно–Миодраг Секулић, СПО–НДС" 4143 42,50

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Кесејић Стеван, 60 година, из Сомбора, по занимању технолог, кога је предложила Српска радикална странка.

 

49 СРБОБРАН

I КРУГ

Гласало бирача: 6.463

Излазност: 47,71%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Врањковић Нада дипл. фармацеут Покрет Снага Србије 506

2.

Голубски Нестор машински техничар Социјалистичка партија Србије 688

3.

Дунђерски Милан професор Демократска странка – Борис Тадић 1432

4.

Кутић Боре правник – криминалиста Српска радикална странка 1815

5.

Ненадов Милан пољопривредник Српски покрет обнове 328

6.

Чузди Др Ференц специјалиста опште медицине Коалиција «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1343

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 6.375

Излазност: 47,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Кутић Боре правник – криминалиста Српска радикална странка 2901 46,72

2.

Дунђерски Милан професор Демократска странка – Борис Тадић 3308 53,28

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Дунђерски Милан,52 године, из Србобрана, по занимању професор, кога је предложила Демократска странка – Борис Тадић.

 

50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I КРУГ

Гласало бирача: 25.932

Излазност: 38,79%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Арбанас Славко лекар Демократска странка Србије 3983

2.

Бараксадић Бранислав инг. пољопривреде Група грађана – Бараксадић 754

3.

Богдановић Миленко стоматолог Демократска странка – Борис Тадић 3658

4.

Брњашевић Видосав инг. пољопривреде «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1630

5.

Ђуричић Момир адвокат Група грађана Српски народни покрет «Светозар Милетић» 1106

6.

Исаковић Бранислав пољопривредни техничар Политичка партија Г17 плус 1235

7.

Константиновић Дејан инг. архитектуре Политички покрет «Снага Србије» 2599
8. Лукић Слободан дипл. инг. машинства Социјалистичка народна странка 981
9. Макивић мр Миленко стоматолог Српска радикална странка 6871
10. Мрдак Јасна дипл. економиста Коaлиција «Српски покрет обнове – Социјалдемократија» 929
11. Пантелић Бојан студент Социјалистичка партија Србије 908

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 23.128

Излазност: 34,60%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Макивић мр Миленко стоматолог Српска радикална странка 11602 51,77

2.

Арбанас Славко лекар Демократска странка Србије 10809 48,23

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Макивић мр Миленко, 62 године, из Сремске Митровице, по занимању стоматолог, кога је предложила Српска радикална странка.

 

51 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I КРУГ

Гласало бирача: 3.054

Излазност: 40,14%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бељан – Балабан Јадранка професор књижевности Г17 Плус 471

2.

Ивановић Ратко референт Коалиција «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 211

3.

Јанковић Маријана новинар Социјалистичка партија Србије 167

4.

Јовичић Јован дипл. инг. агрономије Демократска странка 368

5.

Карабасил Радосав дипл. инг. агрономије Група грађана «За карлОвце – Калинић» 457

6.

Коларовић Ђорђе академски сликар коалиција «Народно – демократска и привредна снага Светозар Милетић» 412
7. Савић Богдан дипл. правник Демократска странка Србије 298
8. Симовић Ново дипл. економиста Српска радикална странка 546

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 2.503

Излазност: 32,90%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Симовић Ново дипл. економиста Српска радикална странка 1035 42,84

2.

Бељан – Балабан Јадранка професор књижевности Г17 Плус 1381 57,16

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бељан – Балабан Јадранка, 32 године, из Сремских Карловаца, по занимању професор књижевности, коју је предложила Г17 плус.

 

52 СТАРА ПАЗОВА

I КРУГ

Гласало бирача: 17.138

Излазност: 36,16%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Гвоздић Радосав адвокат "Демократска странка – Борис Тадић" 3602

2.

Инђић Душан

инжењер пољопривреде

Група грађана

1364

3.

Јовановић Милан самостални занатлија Српски покрет обнове – Нова Србија – Ђорђе Коларевић 806

4.

Клашнић Никола дипломирани инжењер електротехнике Социјалистичка партија Србије 942

5.

Комазец Срђо

дипл. инж. грађ

Српска радикална странка

4945
6. Марковић Илија дипломирани инжењер организације рада Политички покрет "Снага Србије" 1067
7. Хребик Јарослав професор физичког васпитања Г17 плус 1650
8. Шпановић Софија адвокат Демократска странка Србије 2025

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 15.531

Излазност: 32,77%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Комазец Срђо

дипл. инж. грађ

Српска радикална странка

8837 58,88

2.

Гвоздић Радосав адвокат "Демократска странка – Борис Тадић" 6170 41,12

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Комазец Срђо, 46 година, из Нове Пазове, по занимању дипл. инж. грађ, кога је предложила Српска радикална странка.

 

53 СУБОТИЦА I

I КРУГ

Гласало бирача: 11.231

Излазност: 40,26%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ласло Ђула приватни предузетник Демократска странка војвођанских Мађара 2360

2.

Мурењи Тибор

дипл. ветеринар

коалиција «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 2199

3.

Параћ Славко приватни предузетник

коалиција Суботица наш Град

749

4.

Потпара Славиша дипломирани правник Демократска странка Србије 734

5.

Станкић Марица професор Г 17 плус 864

6.

Тегелтија Стеван машински инжењер Група грађана 67 општине Суботица (Гг 67) 426

7.

Тодосијевић Радмило професор Српска радикална странка 2356

8.

Томасовић Славко дипломирани правник Демократска странка 1161

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 11.083

Излазност: 39,73%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ласло Ђула приватни предузетник Демократска странка војвођанских Мађара 6144 58,25

2.

Тодосијевић Радмило професор Српска радикална странка 4404 41,75

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ласло Ђула, 52 године, из Суботице, по занимању приватни предузетник, кога је предложила Демократска странка војвођанских Мађара.

 

54 СУБОТИЦА II

I КРУГ

Гласало бирача: 13.469

Излазност: 39,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бајић Мирко

професор

коалиција Суботица наш град

4064

2.

Бировљев Јелена професор Политички покрет "Снага Србије" 725

3.

Визин Никола грађевински техничар Буњевачка странка 639

4.

Зрнић Зорица лекар специјалиста Српска радикална странка 1386

5.

Кунтић Петар дипломирани агроном Демократски савез Хрвата у Војводини 2536

6.

Прћић Мирко пољопривредни техничар Г 17 плус 815

7.

Стипић Стипан пољопривредник коалиција «Заједно за Војводину –  Ненад Чанак» 1954

8.

Мр Чавлин Мирослав магистар економије Демократска странка Србије 819

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 12.356

Излазност: 35,83%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бајић Мирко

професор

коалиција Суботица наш град 6456 54,78

2.

Кунтић Петар дипломирани агроном Демократски савез Хрвата у Војводини 5329 45,22

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бајић Мирко, 54 године, из Суботице, по занимању професор, кога је предложила коалиција Суботица наш град.

 

55 СУБОТИЦА III

I КРУГ

Гласало бирача: 13.132

Излазност: 42,41%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Канас Атила зубни техничар Демократска странка војвођанских Мађара 1057

2.

Керекеш Александар дипломирани економиста коалиција «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 1904

3.

Др Корхец Тамаш професор универзитета Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar szövetség 5598

4.

Новаковић Срећко дипломирани економиста Демократска странка Србије 1919

5.

Радић Гојко правник Српска радикална странка 2135

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 12.696

Излазност: 41,00%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

др Корхец Тамаш

професор универзитета

Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar szövetség 8405 69,36

2.

Радић Гојко правник Српска радикална странка 3712 30,64

 

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Др Корхец Тамаш, 37 година, из Суботице, по занимању професор универзитета, кога је предложио Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar szövetség.

 

56 СУБОТИЦА IV

I КРУГ, 19. септембра 2004.
(Поновљено гласање 10. октобра 2004. године на бирачким местима: 056 Кертварош, 057 Кертварош, 066 Радановац и 068 Палић)

Гласало бирача: 12.762

Излазност: 36,83%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Војнић Зелић Игор

дипломирани економиста

Политички покрет "Снага Србије"

1921

2.

Ишпановић Иштван адвокат Г 17 плус 1856

3.

Матковић Богдан електроинжењер Демократска странка Србије 1887

4.

Тот др Тивадар лекар специјалиста Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar szövetség 4965

5.

Шепшеи др Чаба професор универзитета Демократска странка војвођанских Мађара 1499

 

II КРУГ, 17. октобар 2004.

Гласало бирача: 4.747

Излазност: 13,70%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тот Тивадар

лекар специјалиста Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar szövetség 3785 81,21

2.

Војнић Зелић Игор

дипломирани економиста

Политички покрет "Снага Србије"

876 18,79

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тот Тивадар, 49 година, из Палића, по занимању лекар специјалиста, кога је предложио Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar szövetség.

 

57 ТЕМЕРИН

I КРУГ

Гласало бирача: 10.866

Излазност: 49,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Дујмовић др. Ференц професор Медицинског факултета Савез Војвођанских Мађара 1978

2.

Јовић Небојша дипл. правник Демократска странка Србије – Др. Војислав   Коштуница 718

3.

Пал мр. Тибор професор Демократска странка Војвођанских Мађара – Андраш Агоштон 1409

4.

Пекез Зоран економиста Социјалистичка партија Србије 924

5.

Слимак Ференц инг.пољопривреде Заједно за Војводину- Ненад Чанак 610

6.

Тинтор Стојан

дипл. инг. електротехнике

Српска радикална странка– Томислав Николић

4001

7.

Тица Родољуб пилот у пензији Политички покрет "Снага Србије" – Богољуб Карић 853

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 11.739

Излазност: 53,00%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тинтор Стојан

дипл. инг. електротехнике

Српска радикална странка– Томислав Николић

6511 56,49

2.

Дујмовић др. Ференц професор Медицинског факултета Савез Војвођанских Мађара 5015 43,51

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тинтор Стојан, 49 година, из Темерина, по занимању дипломирани инжењер електротехнике, кога је предложила Српска радикална странка– Томислав Николић.

 

58 ТИТЕЛ

I КРУГ

Гласало бирача: 5.623

Излазност: 47,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Вулић Јован дипл. инг. грађевине Политичка странка Г17 плус 341

2.

Дума Славица правник Политички покрет «Снага Србије»

470

3.

Ђурић Марко трговац Српска радикална странка 1129

4.

Ђурић Млађен комерцијалиста Социјалистичка партија Србије 711

5.

Илић Миленко – Микица дипл. инг. шумарства

Демократска странка – Борис Тадић

1578
6.

Кајтез Душко

инж. пољ.

Демократска странка Србије

483
7. Марјанов Стеван предузетник Заједно за Војводину Коалиција општине Тител Лига социјалдемократа Војводине и народни покрет Отпор 493

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 5.446

Излазност: 45,81%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Илић Миленко – Микица дипл. инг. шумарства

Демократска странка – Борис Тадић

2953 56,15

2.

Ђурић Марко трговац Српска радикална странка 2306 43,85

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Илић Миленко – Микица, 38 годинa, из Титела, по занимању дипл. инж.шумарства, кога је предложила Демократска странка - Борис Тадић.

 

59 ЧОКА

I КРУГ

Гласало бирача: 5.075

Излазност: 46,81%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Дулка Саша електротехничар Заједно за Војводину – Ненад Чанак 807

2.

Оноди Ибољка

инг. хортикултуре

Савез војвођанских Мађара 1163

3.

Пири Золтан дипломирани економиста Реформисти Војводине 587

4.

Сујић Александра економиста Покрет Снага Србије 1210

5.

Шевењхази Ева дипл. инж. технологије Г17 плус 826

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 4.706

Излазност: 43,41%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Сујић Александра економиста Покрет Снага Србије 2455 55,07

2.

Оноди Ибољка инг. хортикултуре Савез војвођанских Мађара 2003 45,93

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Сујић Александра, 32 године, из Чоке, по занимању економиста, коју је предложио Покрет Снага Србије.

 

60 ШИД

I КРУГ

Гласало бирача: 11.608

Излазност: 39,01%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Аврамов Мита

машински техничар

Српска радикална странка

5.840

2.

Бајић Марко дипл. инжењер пољопривреде Социјалистичка народна странка  

3.

Илић Драган инжењер саобраћаја Покрет «Снага Србије»  

4.

Кулачанин Здравко социјални радник Социјалистичка партија Србије  

5.

Логарушић Јосип дипл. инжењер грађевине Група грађана «Здрава Србија – Покрет за Шид»  

6.

Лукић Зоран дипл. инжењер шумарства коалиција «Демократска странка – Борис Тадић»  
7. Малешевић Срђан дипл. инжењер пољопривреде Демократска странка Србије  
8. Марковић проф. др ђорђе дипл. инжењер електротехнике Г17 плус  
9. Нешковић Небојша агроном коалиција «Заједно за Шид» (СПО-НСС)  
10. Чикарић Павле дипл. инжењер пољопривреде коалиција «Заједно за Војводину» - Ненад Чанак  

 

II КРУГ, 3. октобар 2004.

Гласало бирача: 10.667

Излазност: 35,83%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Аврамов Мита

машински техничар

Српска радикална странка

5626 54,85

2.

Логарушић Јосип дипл. инжењер грађевине Група грађана «Здрава Србија – Покрет за Шид» 4631 45,15

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Аврамов Мита, 52 године, из Шида, по занимању машински техничар, кога је предложила  Српска радикална странка.