Документа

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Одлука о поверавању послова на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години општинској, односно градској изборној комисији
2 Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 06. мај 2012. године
3 Одлука о изменама и допунама Извештаја о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 6. мај 2012. године
4 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Зубац Пера
5 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Докмановић Тања
6 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Лалић Наташа
7 Одлука о расписивању допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
8 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Паљов Адам
9 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Амижић Предраг
10 Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини
11 Одлука о накнади за рад органима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаним за 6. мај 2012. године
12 Објашњење у вези са применом члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
13 Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике у скупштину општине, односно града
14 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Хоманов Саша
15 Закључак о примени одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине и Упутства за спровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину АП Војводине, које се односе на документацију која се подноси уз предлог кандидата и изборну листу
16 Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години
17 Упутство за спровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
18 Извештај о привременим резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине након поновљеног гласања одржаног 20. маја 2012. године
19 Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
20 Одлука о изменама и допунама Извештаја о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 6. мај 2012. године
21 Одлука о одређивању боје папира за штампање гласачког листића и контролног листa за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, који ће се одржати у 2012. години
22 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Гонђа Горан
23 Захтев за праћење избора
24 Пријава за праћење избора
25 Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 06. мај 2012. године
26 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Лабан Богдан
27 Одлука о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном систему, одржаним 6. маја 2012. године
28 Одлука о органима за спровођење поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, 20. маја 2012. године
29 Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 13. мај 2012. године
30 Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 13. мај 2012. године
31 Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини
32 Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 06. мај 2012. године
33 Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 06. мај 2012. године
34 Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор посланикa у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, на изборима расписаним за 06. мај 2012. године
35 Обавештење о полагању изборног јемства
36 Правила о коришћењу и расподели средстава предвиђених Законом о финансирању политичких активности за покриће трошкова изборне кампање за избор посланика у Скупштину АП Војводине на изборима расписаним за 6. мај 2012. године