09.06.2009.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 9. јуна 2009. године, утврдила je Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, након престанка мандата Александри Мајкић, због поднете оставке. Комисија је посланички мандат доделила - Германац Миленку из Кикинде, са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић. Посланику коме је додељен мандат, Комисија је издала уверење да је изабран за посланика, а извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.


27.05.2009.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 27. маја 2009. године, утврдила је Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић, након престанка мандата посланику Зорану Ђаковићу, због смрти. Комисија је посланику - Александри Мајкић из Кикинде којој је додељен мандат, издала уверење да је изабрана за посланика. Извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.


16.04.2009.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на седницама одржаним 09. априла и 16. априла 2009. године, је у поступку доделе мандата за посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, уместо Зорана Ђаковића, коме је престао мандат са 14. фебруаром 2009. године, констатовала да мандат за новог посланика припада Изборној листи Српска радикална странка – Томислав Николић. Први следећи кандидат на Изборној листи је Александра Мајкић.

По члану 78. став 5. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, пре доделе мандата, Покрајинска изборна комисија је у обавези да од кандидата прибави сагласност да прихвата мандат. Подносилац Изборне листе, је предложио да се мандат додели наредном кандидату са листе, међутим, није достављена изјава Александре Мајкић о не прихватању мандата посланика, која је услов да се мандат додели следећем кандидату. Комисија је о утврђеном обавестила подносиоца Изборне листе и затражила да се у одређеном року потребна документа доставе. Како то подносилац изборне листе није учинио, Комисија се обратила првом следећем кандидату са листе да достави писмену сагласност да прихвата мандат за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, или изјаву о не прихватању мандата , уколико не прихвата мандат.


27.03.2009.

Саопштење

На седници Покрајинске изборне комисије одржаној 27. марта 2009. године, донета је Одлука којом се одређује Милорад Гашић, члан Комисије, да у случају одсутности или спречености председника Комисије као и заменика председника Комисије, сазове седницу Комисије, предложи дневни ред, председава јој и обавља друге послове председника Комисије утврђене Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и Пословником Покрајинске изборне комисије.

Чланови Комисије на данашњој седници упознати су са оставком коју је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, понудила Зденка Стакић, на место прeдседника Комисије и оставком коју је поднео Ненад Симовић, на место заменика председника Комисије као и Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.


19.02.2009.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 19. фебруара 2009. године, једногласно је именовала Комисију за излучивање безвредног регистратурског материјала, насталог у раду Покрајинске изборне комисије за време спровођења избора расписаних за 19. септембар 2004. године. У складу са прописима који уређују попис, чување и поступање са архивском грађом, задатак Комисије је да изврши одабир архивске грађе према утврђеним роковимa чувања и по добијеној сагласности излучи безвредан регистратурски материјал.

Седници је председавала Зденка Стакић, председник Комисије.


15.01.2009.

Прва седница Покрајинске изборне комисије

Покрајинска изборна комисија, коју је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине именовала 10. октобра и 22. децембра 2008. године, одржала је 15. јануара 2009. прву седницу.

Комисија је једногласно утврдила Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доставила је на надлежан поступак Покрајинској изборној комисији, Одлуку о престанку мандата посланику др Милијану Поповићу са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић, због смрти. По члану 78. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, када посланику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада изборној листи са које је посланик изабран. Увидом у наведену изборну листу и на предлог политичке странке Српска радикална странка, Комисија је посланички мандат доделила Рајку Мрђи, дипломираном економисти из Сомбора, рођеном 1953. године. Извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.

Комисија је размотрила и захтев Одбора за административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за достављање документације у вези са Изборном листом Српска радиклана странка – Томислав Николић са избора одржаних 11. маја 2008. године. Комисија је закључила да достави Изборну листу Српска радиклана странка – Томислав Николић са пратећом документацијом Одбору за административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, који је по члану 64. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине надлежан да утврди разлоге престанка мандата посланика.

Седници је председавала Зденка Стакић, председник Комисије.


14.06.2008.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 14. јуна 2008. године утврдила је Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 11. мај 2008. године.

Изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписао је председник Народне скупштине Републике Србије за 11. мај 2008. године. Избори су спроведени у складу са Одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине, по којој се од укупно 120 посланика у Скупштини АП Војводине, 60 бира по пропорционалном, а 60 по већинском изборном систему.

По пропорционалном изборном систему, од укупно проглашених девет изборних листа, мандате је освојило шест изборних листа, а три изборне листе нису освојиле ниједан мадат.

Покрајинска изборна комисија на основу члана 76. став 3. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, доделила је 1/3 добијених мандата кандидатима са изборних листа, по њиховом редоследу, a на основу члана 76. став 4. на предлог подносиоца изборних листа, на седницама одржаним 20, 27 и 28. маја 2008. године доделила је преостале 2/3 добијених посланичких мандата кандидатима са изборних листа, тако да су изборне листе освојиле следећи број мандата:

Ред. бр.
Назив изборне листе
Број гласова које је листа добила
Број мандата које је добила изборна листа
1.
"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић
354.198
23
2.
"ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК"–Ненад Чанак
86.653
5
3.
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ
45.313
0
4.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
310.599
20
5.
"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић
57.093
3
6.
"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар
59.248
4
7.
"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN, МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - Иштван Пастор
77.390
5
8.
ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" - Маја Гојковић
20.937
0
9.
"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ - мр Игор Курјачки" - мр Игор Курјачки
6.996
0

 

По већинском изборном систему избори су одржани 11. маја и 18. маја као и поновљено гласање 25. маја, 1 јуна и 8. јуна 2008. године.

На основу извештаја изборних комисија изборних јединица, изабран је по један посланик у свакој изборној јединици, који је добио највећи број гласова бирача.

Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 11. мај 2008. године доставља се Скупштини АП Војводине, и објављује се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

Извештаје је објављен и на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

На основу члана 6. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине прву - конститутивну седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине сазива председник Скупштине претходног сазива у року од три дана од дана подношења извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


03.06.2008.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 03. јуна 2008. године, донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине, на поновним изборима заказаним за 08. јуни 2008. године.

Поновни избори одржаће се у Изборној јединици 7 Бачки Петровац на бирачком месту број 6 Гложан, у Изборној јединици 14 Житиште на бирачком месту 29 Банатско Вишњићево и у Изборној јединици 58 Тител на бирачком месту број 20 Основна школа 5, Шајкаш.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


28.05.2008.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. маја 2008. године, донела је Одлуку о додели посланичког мандата Маји Седларевић, са Изборне листе «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» - Ненад Чанак, након што је први по редоследу на овој изборној листи, Бојан Костреш доставио Изјаву о неприхватању мандата за посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је донела и Одлуку о додели посланичког мандата Сомбати Золтану, следећем по редоследу са Изборне листе «Magyar koalíció – Pásztor István, Мађарска коалиција Иштван Пастор” – Иштван Пастор, након што су Агоштон Андраш, Пал Шандор и Марта Такач доставили Изјаве о неприхватању мандата за посланике у Скупштину АП Војводине.
Комисија је прихватила Информацију о додељивању мандата за посланике у Скупштину АП Војводине, а које Покрајинска изборна комисија додељује на о основу члана 76. став 4. Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, на предлог подносилаца изборних листа.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


27.05.2008.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 27. маја 2008. године, доделила је 1/3 добијених мандата, а то је један посланички мандат, Изборној листи «Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница» - др Зоран Лончар.

Мандат је додељен Јоцић Бранку, доктору економских наука из Панчева, након што је први по редоследу на овој изборној листи др Зоран Лончар доставио Изјаву о неприхватању мандата за посланика у Скупштину АП Војводине.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈАстрана 1 од 6