Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на језицима у службеној употреби

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на мађарском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на мађарском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на словачком језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на словачком језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на руcинском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на русинском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на румунском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на румунском језику