Документа

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Извештај о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. и 30. децембра 2023. године 30.01.2024. 16:15
2 Решење о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30. децембра 2023. године 24.01.2024. 20:56
3 Решење о престанку чланства у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30. децембра 2023. године 24.01.2024. 20:51
4 Укупан извешај о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године 14.01.2024. 11:51
5 Решење о утврђивању ненадлежности Покрајинске изборне комисије 013-167/2023-1 23.12.2023. 10:42
6 Одлука о поступку предлагања члана и заменика члана бирачког одбора у сталном и проширеном саставу и утврђивању распореда места за предлагање председника, чланова и њихових заменика бирачких одбора у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, које ће се одржати 30. децембра 2023. године 22.12.2023. 21:15
7 Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење поновног гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 22.12.2023. 21:11
8 Рeшење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање, односно за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра 2023. године 21.12.2023. 14:01
9 Одлука о утврђивању прелиминарних резултата избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 18.12.2023. 21:29
10 Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 14.12.2023. 22:45
11 Одлука о изменама Одлуке о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије 14.12.2023. 22:43
12 Решење о именовању заменика члана Општинске изборне комисије општине Сремски Карловци у сталном саставу 09.12.2023. 12:16
13 Одлука о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије 06.12.2023. 15:38
14 Oдлука о утврђивању броја гласачких листића и контролног листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 02.12.2023. 13:11
15 Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 02.12.2023. 13:08
16 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 02.12.2023. 13:00
17 Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у сталном саставу 01.12.2023. 20:18
18 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 01.12.2023. 19:58
19 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 01.12.2023. 19:58
20 Одлука о облику и изгледу гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 01.12.2023. 19:24
21 Одлука о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима расписаним за 17. децембар 2023. године 01.12.2023. 19:22
22 Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 30.11.2023. 20:47
23 Решење о престанку функције заменика члана Општинске изборне комисије општине Сремски Карловци у сталном саставу 30.11.2023. 19:43
24 Решење о престанку функције заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у сталном саставу 30.11.2023. 19:40
25 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 30.11.2023. 19:18
26 Решење о проглашењу Изборне листе ВОЈВОЂАНИ – Лига социјалдемократа Војводине – ВОЈВОЂАНИ, Демократска заједница војвођанских Мађара, Заједно за Војводину – Бојан Костреш 29.11.2023. 17:58
27 Решење о проглашењу Изборне листе Саша Радуловић (Доста је било - ДЈБ) – Борис Тадић (Социјалдемократска странка - СДС) – Ана Пејић (Отете бебе) – Добро јутро Србијо 29.11.2023. 17:55
28 Одлука о обрасцима за утврђивање резултата гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаним за 17. децембар 2023. године 28.11.2023. 18:46
29 Упутство о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 28.11.2023. 18:32
30 Упутство за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 28.11.2023. 18:31
31 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 28.11.2023. 17:56
32 Решење о проглашењу Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - Српска странка Заветници - Српски покрет Двери 27.11.2023. 17:59
33 Решење о проглашењу Изборне листе НАРОДНА СТРАНКА - СИГУРАН ИЗБОР. ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, Др САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ 27.11.2023. 17:57
34 Закључак о отклањању недостатака Изборне листе Саша Радуловић (Доста је било - ДЈБ) - Борис Тадић ( Социјалдемократска странка-СДС) - Ана Пејић (Отете бебе) - Добро јутро Србијо 27.11.2023. 17:34
35 Закључак о отклањању недостатка Изборне листе ВОЈВОЂАНИ - Лига социјалдемократа Војводине - ВОЈВОЂАНИ, Демократска заједница војвођанских Мађара, Заједно за Војводину – Бојан Костреш 27.11.2023. 17:32
36 Решење о проглашењу Изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ –ВОЈВОДИНА МОРА ДРУГАЧИЈЕ 26.11.2023. 14:36
37 Решење о утврђивању положаја изборне листе националне мањине (Изборна листе TOMISLAV ŽIGMANOV – UJEDINJENI ZA PRAVDU – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, USAME ZUKORLIĆ– STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA / ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА) 26.11.2023. 14:18
38 Решење о проглашењу Изборне листе TOMISLAV ŽIGMANOV – UJEDINJENI ZA PRAVDU – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, USAME ZUKORLIĆ– STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA / ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА 26.11.2023. 14:12
39 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 25.11.2023. 14:38
40 Решење о именовању заменика члана Општинске изборне комисије Општине Стара Пазова у сталном саставу 25.11.2023. 14:28
41 Решење о престанку функције заменика члана Општинске изборне комисије Општине Стара Пазова у сталном саставу 25.11.2023. 14:27
42 Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године 24.11.2023. 09:54
43 Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Покрајинске изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године 23.11.2023. 10:42
44 Одлука о поверавању послова бирачким одборима на бирачким местима који ће спроводити изборе за народне посланике Народне скупштине, расписанe за 17. децембар 2023. године 23.11.2023. 10:28
45 Упутство локалним изборним комисијама које ће спроводити изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписанe за 17. децембар 2023. године 23.11.2023. 10:26
46 Решење о именовању заменика председника Изборне комисије Града Сремска Митровица у сталном саставу 23.11.2023. 09:00
47 Решење о престанку функције заменика председника Изборне комисије Града Сремска Митровица у сталном саставу 23.11.2023. 08:58
48 Решење о именовању члана Изборне комисије општине Ковин у сталном саставу 23.11.2023. 08:56
49 Решење о престанку функције члана Изборне комисије општине Ковин у сталном саставу 23.11.2023. 08:54
50 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 22.11.2023. 19:39
51 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 22.11.2023. 19:39
52 Упутство о примопредаји изборног материјала пре и после гласања 22.11.2023. 19:36
53 Решење о проглашењу Изборне листе СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МАРИНИКА ТЕПИЋ – МИХАИЛО БРКИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) 22.11.2023. 19:32
54 Решење о утврђивању положаја изборне листе националне мањине (Изборна листа VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!) 22.11.2023. 19:27
55 Решење о проглашењу Изборне листе VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ! 22.11.2023. 19:24
56 Решење о проглашењу Изборне листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА за СРБИЈУ – НАДА за ВОЈВОДИНУ – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић 22.11.2023. 19:19
57 Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Града Суботице у сталном саставу 21.11.2023. 15:24
58 Решење о престанку функције заменика члана Изборне комисије Града Суботице у сталном саставу 21.11.2023. 15:23
59 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 21.11.2023. 14:01
60 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 21.11.2023. 14:00
61 Решење о утврђивању положаја изборне листе националне мањине (Изборна листа Руска странка - Срби и Руси браћа заувек!) 19.11.2023. 12:52
62 Решење о проглашењу изборне листа Руска странка - Срби и Руси браћа заувек! 19.11.2023. 12:46
63 Решење о програшењу изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 19.11.2023. 12:39
64 Решење о програшењу изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ 19.11.2023. 12:22
65 Одлука о обрасцима за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године 18.11.2023. 10:02
66 Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу 17.11.2023. 20:37
67 Решење о проглашењу изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - Војводина не сме да стане 17.11.2023. 20:34
68 Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године 16.11.2023. 17:27
69 Одлука о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине, расписаним за 17. децембар 2023. године 16.11.2023. 17:25
70 Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине за изборе расписане за 17. децембар 2023. године 16.11.2023. 16:55
71 Одлука о образовању радних група Покрајинске изборне комисије 11.10.2023. 08:49