Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник, 14 чланова, заменик председника, 14 заменика чланова и учесници у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања, које именује Скупштина, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 40/23).

Одлуком о  разрешењу и именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије  у Покрајинску изборну комисију у сталном саставу именовани су:

1. председник РАЈКО МАРИНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
   заменик председника АЛЕКСАНДРА КЕШЕЉ, дипломирани правник из Новог Сада

2. за члана ЗОРАН КОСТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЈЕЛЕНА МУШКИЊА, дипломирани правник из Вршца

3. за члана МАРКО САРАНОВАЦ, дипломирани правник из Сремске Митровице
    за заменика ДР ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ дипломирани правник из Новог Сада

4. за члана МАНЕ ШКОРИЋ, дипломирани правник из Сомбора
    за заменика СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

5. за члана МИЛАН ПЛЕЋАШ, дипломирани правник из Равног Села
    за заменика СВЕТЛАНА ЂАКОВИЋ, дипломирани правник из Петроварадина

6. за члана ДАНКА ВАСИЉЕВИЋ, мастер правник из Врбаса
    за заменика САЊА ЖАРКОВИЋ, дипломирани правник из Суботице

7. за члана ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, дипломирани правник из Зрењанина
    за заменика ЈЕЛЕНА МИЈАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

8. за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

9. за члана ГРАДИМИР БАНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика МИРОСЛАВ ПУПАЦ, дипломирани правник из Новог Сада

10. за члана МАРКО ПЕКИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЕМИНА ХОРВАТ, дипломирани правник из Новог Сада

11. за члана ЕДВИНА ЕРДЕДИ (ERDŐDI EDVINA), дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЕРИХ СЕДЛАР, дипломирани правник из Темерина

12. за члана ИГОР БАШНЕЦ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЖОЛТ ЛОВАШИ ЛАТИНЧИЋ, дипломирани правник из Бечеја

13. за члана НЕМАЊА ТОМАШЕВИЋ, дипломирани правник из Бечеја
    за заменика МИЛИЦА ПИСАРИЋ, дипломирани правник из Сремске Каменице

14. за члана ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ, дипломирани правник из Сремских Карловаца

15. за члана МИЛОШ ПОПОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
      за заменика БРАНИСЛАВ ЧОЛАК, дипломирани правник из Новог Сада

- за секретара ДР САНДРА СТОЈКОВИЋ, доктор правних наука из Новог Сада
- за заменикa секретара ДИАНА ВУЧЕТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

 

Одлуке

Одлука о разрешењу и именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу

Решење о престанку чланства у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30. децембра 2023. године