Обрасци

 

Обрасци за подношење изборних листа

Обрасци за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора

Обрасци записника о примопредаји изборног материјала

Обрасци за утврђивање резултата гласања

 Образац предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу у општини/граду

 Образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места

Образац  З-1/АПВ2023 Захтев бирача за добијање информације о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине

Образац З-2/АПВ2023 Захтев бирача за увид у извод из бирачког списка у циљу провере да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 

Образац БО-1/АПВ Предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу у општини/граду

Образац БО-2/АПВ Предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу у општини/граду