Избори мај 2008. године - резултати по већинском изборном систему

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 12/2004,20/2008,5/2009 и18/2009-промена назива акта), по већинском изборном систему бира се 60 посланика између појединачно утврђених кандидата са листе кандидата у изборној јединици.

За посланика је изабран кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали у изборној јединици.

Ако ни један од кандидата у првом кругу гласања не добије потребну већину, гласање се понавља у року од 15 дана.

На поновљеном гласању гласа се о два кандидата који су добили највећи број гласова или о више кандидата који су у првом кругу гласања добили једнак и истовремено највећи број гласова. На поновљеном гласању изабран је кандидат који је добио највећи број гласова.

Преглед резултата избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по већинском изборном систему, по изборним јединицама:

1 АДА

I КРУГ

Гласало бирача: 10.322

Излазност: 62,49%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Аданко Ангела

административни радник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

641

2.

Бајшански Драган

електро инсталатер

Српска радикална странка

799

3.

Мичиз Јожеф - Атила

дипл. инг. машинства

Г17 плус

2.644

4.

Тобиаш Јожеф

предузетник

Демократска странка

2.990

5.

Тот Барна др Елвира

лекар – специјалиста

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

3.017

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 6.322

Излазност: 38,27%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тот Барна др Елвира

лекар – специјалиста

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

2.744

44,69

2.

Тобиаш Јожеф

предузетник

Демократска странка

3.396

55,31

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тобиаш Јожеф, рођен 1971. године, из Аде, по занимању предузетник, кога је предложила Демократска странка.

2 АЛИБУНАР

I КРУГ

Гласало бирача: 11.911

Излазност: 60,52%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ардељан Нелу

дипломирани ветеринар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.319

2.

Вујновић Златан Пале

економски техничар

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

916

3.

Коњокрад Недељко Меда

приватни предузетник

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

3.386

4.

Николаје др Марина

лекар

Либерално демократска партија

1.124

5.

Петровић Миливој Масни

приватни предузетник

ГГ "Миливој Петровић"

345

6.

Радојчин Новица

предузетник

ГГ "Новица Радојчин"

258

7.

Ћурувија Милан

економиста

ГРУПА ГРАЂАНА "МИЛАН ЋУРУВИЈА"

2.939

8.

Цветић Бошко

пољопривредни техничар

Коалиција "Социјалистичка партија Србија (СПС)-Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)"

386

9.

Чукић Драгомир

пензионер

Српска радикална странка

664

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 8.867

Излазност: 44,64%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Коњокрад Недељко Меда

приватни предузетник

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

4.511

52,52

2.

Ћурувија Милан

економиста

ГРУПА ГРАЂАНА "МИЛАН ЋУРУВИЈА"

4.079

47,49

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Коњокрад Недељко Меда, рођен 1964. године, из Иланџе, по занимању приватни предузетник, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

3 АПАТИН

I КРУГ

Гласало бирача: 16.221

Излазност: 58,96%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Дражић Милан

професор географије

ГРУПА ГРАЂАНА "ПОКРЕТ ЗА АПАТИН - МИЛАН ДРАЖИЋ"

2.699

2.

Поповић Ненад

предузетник

Коалиција "Заједно за Војводину-Ненад Чанак"

548

3.

Ракетић др Бранислав

лекар специјалиста

Српска радикална странка

2.982

4.

Симин Владимир

адвокат

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

2.590

5.

Смиљанић др Живорад

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера Србије

5.594

6.

Чикош Јанош

просветни радник

"Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор"

1.319

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 7.793

Излазност: 28,33%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Смиљанић др Живорад

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера Србије

5.449

73,1

2.

Ракетић др Бранислав

лекар специјалиста

Српска радикална странка

1.944

26,29

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Смиљанић др Живорад, рођен 1942. године, из Апатина, по занимању лекар специјалиста, кога је предложила Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије.

4 БАЧ

I КРУГ

Гласало бирача: 9.061

Излазност: 66,97%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бабић др Миленко

лекар

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.595

2.

Богуновић Томислав

председник општине

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

3.909

3.

Војновић Дарко

ветеринарски техничар

Либерално демократска партија

372

4.

Јовановић Дарко

студент

Српска радикална странка

1.943

5.

Орлић Бошко

дипл. правник

Демократска странка Србије Нова Србија Војислав Коштуница

513

6.

Слонка Штефан

приватни предузетник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

443

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 7.088

Излазност: 52,39%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Богуновић Томислав

председник општине

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

4.375

63,42

2.

Јовановић Дарко

студент

Српска радикална странка

2.523

36,58

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Богуновић Томислав, рођен 1955. године, из Бача, по занимању председник општине, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

5 БАЧКА ПАЛАНКА

I КРУГ

Гласало бирача: 30.069

Излазност: 61,12%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бозало Драган

хемијски техничар

Српска радикална странка

10.701

2.

Бороцки Александар

програмер

Либерално демократска партија

1.537

3.

Јовић Милорад Мика

дипломирани правник

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера (ПУПС)

3.346

4.

Стакић Коста

дипломирани економиста

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

8.038

5.

Чобрда Јанко

предузетник

Коалиција "Заједно за Војводину-Ненад Чанак"

2.630

6.

Шатара мр Горан

професор

Демократска странка Србије - Нова Србија

2.464

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 16.976

Излазност: 34,51%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бозало Драган

хемијски техничар

Српска радикална странка

8.085

48,61

2.

Стакић Коста

дипломирани економиста

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

8.547

51,39

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Стакић Коста, рођен 1966. године, из Бачке Паланке, по занимању дипломирани економиста, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

6 БАЧКА ТОПОЛА

I КРУГ

Гласало бирача: 19.980

Излазност: 63,00%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Владушић Душан

економиста

Коалиција Демократске странке Србије и Нове Србије

2.063

2.

Егереши Шандор

правник

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

8.590

3.

Кишкарољ Драгица

службеница

Коалиција Заједно за Војводину-Ненад Чанак

1.719

4.

Лаловић Предраг

нутрициониста

Либерално демократска партија

996

5.

Милошев др Груја

специјалиста медицине рада

Социјалистичка партија Србије и Партија уједињених пензионера Србије

1.323

6.

Пап Золтан

дипломирани ветеринар

КОАЛИЦИЈА "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

2.607

7.

Тешић Моника

трговац

Српска радикална странка

2.102

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 11.260

Излазност: 35,49%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Егереши Шандор

правник

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

6.876

65,18

2.

Пап Золтан

дипломирани ветеринар

КОАЛИЦИЈА "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

3.674

34,82

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Егереши Шандор, рођен 1964. године, из Бачке Тополе, по занимању правни техничар, кога је предложила Magyar Koalíció – Pásztor István Мађарска Коалиција – Иштван Пастор.

7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I КРУГ

Гласало бирача: 7.823

Излазност: 63,49%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бохуш Јан

предузетник

"За европску Војводину - Борис Тадић"

2.318

2.

Брна Јан

директор ОШ

"Заједно за Војводину - Ненад Чанак"

1.565

3.

Јојић Милош

ецц

Српска радикална странка

682

4.

Кишгеци Јан

научни радник

Демократска странка Србије - Нова Србија

263

5.

Корош Ондреј

професор

Либерално демократска партија

743

6.

Перић Рајко

дипл. економиста

Социјалистичка партија Србије (СПС) и Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

628

7.

Сабо Јан

дипл.инг.пољопривреде

Г17 плус

1.435

II КРУГ, 25. мај 2008.(Поновљено гласање 8. јуна 2008. године на бирачком месту 6 Гложан.)

Гласало бирача: 4.553

Излазност: 36,95%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бохуш Јан

предузетник

"За европску Војводину - Борис Тадић"

2.237

50,89

2.

Брна Јан

директор ОШ

"Заједно за Војводину - Ненад Чанак"

2.159

49,11

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бохуш Јан, рођен 1971. године, из Глoжана, по занимању предузетник, кога је предложила "За европску Војводину - Борис Тадић".

8 БЕЛА ЦРКВА

I КРУГ

Гласало бирача: 10.037

Излазност: 59,10%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Анђелић Вујица

ПТТ радник у пензији

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

991

2.

Брадваревић Живица

инг. електротехнике

"Покрет вршачка регија - евопска регија за Белу Цркву"

1.848

3.

Брадваревић мр Јован

дипл. инг

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

871

4.

Југа Андријано

професор

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

1.153

5.

Југа др Будиша

лекар специјалиста

Српска радикална странка

1.889

6.

Марковић Бошко

технолог

Покрет Снага Србије Богољуб Карић

423

7.

Окука Зоран

адвокат

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

1.684

8.

Радојев Рајко

пољопривредник

Либерално демократска партија

491

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 5.076

Излазност: 29,89%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Југа др Будиша

лекар специјалиста

Српска радикална странка

2.256

46,30

2.

Брадваревић Живица

инг. електротехнике

"Покрет вршачка регија - евопска регија за Белу Цркву"

2.617

53,70

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Брадваревић Живица, рођен 1970. године, из Беле Цркве, по занимању инг.електротехнике, кога је предложила "Покрет вршачке регије – европска регија за Белу Цркву".

9 БЕОЧИН

I КРУГ

Гласало бирача: 9.108

Излазност: 70,38%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Дорошки Никола

магистар економије

Демократска странка Србије

1.760

2.

Зарков Миладин

пензионер

Српска радикална странка

1.813

3.

Мојић Веселин

машински техничар

Социјалистичка партија Србије - СПС и Партија уједињених пензионера - ПУПС

868

4.

Свирчевић Сава

правник

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

3.204

5.

Хорота Мирко

предузетник

"Заједно за Војводину - Ненад Чанак"

867

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 5.123

Излазност: 39,59%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Свирчевић Сава

правник

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

3.350

67,09

2.

Зарков Миладин

пензионер

Српска радикална странка

1.643

32,91

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Свирчевић Сава, рођен 1953. године, из Беочина, по занимању правник, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

10 БЕЧЕЈ

I КРУГ

Гласало бирача: 21.490

Излазност: 62,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Блажин др Војислав

доктор ветерине

Социјалистичка партија Србије

1.430

2.

Матић Горан

апсолвент економије

Српска радикална странка

3.269

3.

Медурић Будислав

дипл. инг. организације

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

3.420

4.

Ракић Стеван

дипл. инг. агрономије

Коалиција партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) Бечеј и група грађана "Успешни људи" Бечеј

2.156

5.

Сабо Ендре

приватни предузетник

"Као једна кућа"

2.264

6.

Тапавица Бранкица

професор физике

Либерално демократска партија

756

7.

Фехер мр Ласло

дипл. инг. саобраћаја

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

6.509

8.

Цвејанов Велимир

новинар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

814

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 11.732

Излазност: 33,88%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Фехер мр Ласло

дипл. инг. саобраћаја

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

6.963

62,51

2.

Медурић Будислав

дипл. инг. организације

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

4.177

37,49

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Фехер мр Ласло, рођен 1962. године, из Бачког Градишта, по занимању дипл. инг. саобраћаја, кога је предложила Magyar Koalíció – Pásztor István Мађарска Коалиција – Иштван Пастор.

11 ВРБАС

I КРУГ

Гласало бирача: 22.839

Излазност: 61,90%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Алексић Мирослав

професор

Демократска странка Србије

2.870

2.

Будински Ивица

електричар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.248

3.

Видовић др Жељко

лекар – ортопед

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

7.679

4.

Миловић др Милан

доктор медицине

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.950

5.

Петровић Бранислав

апсолвент историје

Српска радикална странка

6.290

6.

Симићевић Зоран

професор

Либерално демократска партија

847

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 12.789

Излазност: 34,66%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Видовић др Жељко

лекар – ортопед

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

7.006

55,93

2.

Петровић Бранислав

апсолвент историје

Српска радикална странка

5.520

44,07

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Видовић др Жељко, рођен 1964. године, из Врбаса, по занимању лекар ортопед, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

12 ВРШАЦ

I КРУГ

Гласало бирача: 27.695

Излазност: 58,71%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Биочанин Драгислав

дипл. инг. агрономије

коалиција Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера Србије

2.692

2.

Велимировић Зоран

професор

Војвођанска партија

1.544

3.

Гроза Тодор

мр. сци. биолог

Зелена странка

771

4.

Добросављевић Мирко

фотограф

Коалиција "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

6.406

5.

Заркула Јовица

дипломирани правник

Удружење грађана "Покрет Вршачка регија - европска регија"

8.694

6.

Милишин Милован

економиста

Српска радикална странка

2.759

7.

Соларевић Душко

дипломирани агроекономиста

Демократска странка Србије

964

8.

Тикић Драган

пољопривредник

Либерално демократска партија

729

9.

Тимотијевић Славко

хирург

Коалиција Заједно за Војводину-Ненад Чанак

1.795

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 14.279

Излазност: 30,15%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Заркула Јовица

дипломирани правник

Удружење грађана "Покрет Вршачка регија - европска регија"

7.669

55,17

2.

Добросављевић Мирко

фотограф

Коалиција "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

6.233

44,83

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Заркула Јовица, рођен 1959. године, из Вршца, по дипломирани правник, кога је предложило Удружење грађана "Покрет вршачка регија – европска регија".

13 ЖАБАЉ

I КРУГ

Гласало бирача: 11.410

Излазност: 52,74%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Блитвин Радивој

геодетски техничар-геодет

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.967

2.

Милићев Сава

златар

ГРУПА ГРАЂАНА СРЦЕМ, ЗНАЊЕМ И ПОШТЕЊЕМ ЗА УСПЕШНУ ОПШТИНУ-ЗА ЛЕПШЕ СЕЛО

1.671

3.

Надлачки Радивој

дипломирани инжењер пољопривреде

ГГ "За нашу општину Жабаљ"

1.340

4.

Попов Бранислав

лекар специјалиста

Демократска странка Србије-Нова Србија-др Војислав Коштуница

2.013

5.

Тривуновић Никола

машински техничар

Српска радикална странка

2.564

6.

Шовљански Милош

агроном

Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера Србије

1.109

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 4.393

Излазност: 20,31%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тривуновић Никола

машински техничар

Српска радикална странка

1.926

48,33

2.

Попов Бранислав

лекар специјалиста

Демократска странка Србије-Нова Србија-др Војислав Коштуница

2.059

51,67

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Попов Бранислав, рођен 1947. године, из Жабља, по занимању лекар специјалиста, кога је предложила Демократска странка Србије-Нова Србија-др Војислав Коштуница.

14 ЖИТИШТЕ

I КРУГ

Гласало бирача: 10.841

Излазност: 67,46%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Амижић Предраг

правни техничар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.686

2.

Бабић Зоран

машински техничар

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

2.171

3.

Мајкић Милан Мишо

приватни предузетник

Либерално демократска партија

439

4.

Петровић Даниел

дипл. инг. технологије

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.593

5.

Сандић Зоран

дипл. инг. пољопривреде

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

2.143

6.

Стевановић Боривоје

дипл. економиста

Српска радикална странка

1.158

7.

Томић Јарослав

дипл. инг. пољопривреде

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.011

8.

Шувачки Спасоје

радник

ГРУПА ГРАЂАНА УНИЈА БОРАЦА РАТОВА 90 - ТИХ

102

II КРУГ, 25. мај 2008.(Поновљено гласање 8. јуна 2008. године на бирачком месту 29 Банатско Вишњићево.)

Гласало бирача: 7.648

Излазност: 47,59%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бабић Зоран

машински техничар

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

3.717

50,23

2.

Сандић Зоран

дипл. инг. пољопривреде

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

3.683

49,77

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бабић Зоран, рођен 1978. године, из Житишта, по занимању машински техничар, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

15 ЗРЕЊАНИН I

I КРУГ

Гласало бирача: 24.182

Излазност: 61,29%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ждрале Здравко

лекар

Српска радикална странка

6.028

2.

Звекић Милан

дипл. економиста

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

8.496

3.

Мартон Александар

политиколог

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

3.819

4.

Никић Борислав

пензионер

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

2.437

5.

Стефановић Растко

дипл.сликар

Либерално демократска партија

1.413

6.

Хостић др Душан

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.227

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 13.255

Излазност: 33,60%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Звекић Милан

дипл. економиста

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

9.017

69,30

2.

Ждрале Здравко

лекар

Српска радикална странка

3.994

30,70

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Звекић Милан, рођен 1965. године, из Зрењанина, по занимању дипл. економиста, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић.

16 ЗРЕЊАНИН II

I КРУГ

Гласало бирача: 20.067

Излазност: 65,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Албуљ Драгиша

радник

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

1.603

2.

Балош Сима

ветеринар

Српска радикална странка

3.265

3.

Ваш Тибор

службеник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

4.313

4.

Мандић Милан

дипл. инж. електротехнике

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.674

5.

Поповић Јудита

адвокат

Либерално демократска партија

1.190

6.

Томић Братислав

дипл. инг. грађ.

За европску Војводину - Борис Тадић

5.105

7.

Шмит Ференц

дипл.маш.инж.

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

2.138

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 11.908

Излазност: 38,20%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Томић Братислав

дипл. инг. грађ.

За европску Војводину - Борис Тадић

6.859

62,90

2.

Ваш Тибор

службеник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

4.046

37,10

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Томић Братислав, рођен 1960. године, из Зрењанинаа, по занимању дипл. инг.грађ., кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић.

17 ЗРЕЊАНИН III

I КРУГ

Гласало бирача: 22.672

Излазност: 59,50%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Јањић Чедомир

дипл. економиста

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

3.825

2.

Параводић Живица

ВКВ радник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

2.377

3.

Поповић Александар

инж. електротех.

Либерално демократска партија

1.029

4.

Станишић Драган

пољ. техничар

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

6.260

5.

Томашев Богдан

пољ. техничар

ГГ Богдан Томашев

687

6.

Тошић др Драган

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.015

7.

Шијан Душан

професор

Српска радикална странка

5.422

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 12.168

Излазност: 31,93%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Станишић Драган

пољ. техничар

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

6.622

55,72

2.

Шијан Душан

професор

Српска радикална странка

5.263

44,28

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Станишић Драган, рођен 1963. године, из Лукићева, по занимању пољ.техничар., кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић.

18 ИНЂИЈA

I КРУГ

Гласало бирача: 26.614

Излазност: 65,19%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Димић Горан

машински техничар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.521

2.

Дишић Милош

самостални привредник

Српска радикална странка

5.992

3.

Јанковић др сци мед Славиша

доктор медицинских наука

Социјалистичка партија Србије (СПС) и Партија уједињених пензионера (ПУПС)

2.179

4.

Јешић Горан

дипл. инг. агрономије

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

12.128

5.

Меденица Српко

дипл. инж. агрономије

Демократска странка Србије

2.262

6.

Симовић Илија

радник металоужар

ЛИСТА ЗА ИНЂИЈУ И НАПРЕДНА СЕЛА - МАРИЈАН РИСТИЧЕВИЋ

1.685

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 13.374

Излазност: 32,76%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Јешић Горан

дипл. инг. агрономије

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

9.154

69,64

2.

Дишић Милош

самостални привредник

Српска радикална странка

3.991

30,36

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Јешић Горан, рођен 1974. године, из Инђије, по занимању дипломирани инжењер агрономије, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић.

19 ИРИГ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.074

Излазност: 64,32%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Доброта Јован

електр. тех. аутоматике

Демократска странка Србије-Нова Србија Војислав Коштуница

614

2.

Ивановић Мирослав

машински техничар

Либерално демократска партија

225

3.

Ивковић Стеван

радник

Српска радикална странка

1.386

4.

Јанковић др Јованка

лекар

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

890

5.

Кнежевић Зоран

дипл. маш. инг

"ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ ОПШТИНЕ ИРИГ"

706

6.

Нинковић Радован

дипл. агроном

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

1.132

7.

Радојчић мр Слободан

службеник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

853

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 3.559

Излазност: 37,69%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ивковић Стеван

радник

Српска радикална странка

1.458

42,11

2.

Нинковић Радован

дипл. агроном

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

2.004

57,89

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Нинковић Радован, рођен 1969. године, из Ирига, по занимању дипломирани агроном, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић.

20 КАЊИЖА

I КРУГ, 11. маја 2008.(Поновљено гласање 18. јуна 2008. године на бирачким местима: 6 Хоргош 6, 15 Кањижа 15, 17 Кањижа 17, 20 Кањижа 20, 29 Мартонош 29, 30 Мартонош 30 и 39 Тотово Село 39.)

Гласало бирача: 12.736

Излазност: 53,95%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бала Лајош

наставник

Либерално демократска партија

2.049

2.

Кермеци Карољ- Кöcе

економиста

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

4.984

3.

Кермеци др Ласло

лекар опште медицине

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

5.508

4.

Оњин Бранислав

саобраћајни техничар

Српска радикална странка

683

5.

Фазекаш Рудолф

електротехничар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.026

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 10.073

Излазност: 42,67%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Кермеци др Ласло

лекар опште медицине

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

6.166

62,35

2.

Кермеци Карољ- Кöcе

економиста

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

3.724

37,65

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Кермеци др Ласло, рођен 1958. године, из Мартоноша, лекар опште медицине, кога је предложила Magyar Koalíció – Pásztor István Мађарска Коалиција – Иштван Пастор.

21 КИКИНДА I

I КРУГ

Гласало бирача: 15.602

Излазност: 60,98%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Грбић Стеван

грађевински техничар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.626

2.

Кабок Имре

машински техничар

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.182

3.

Крнета Љиљана

магистар техничких наука

Либерално демократска партија

1.008

4.

Лујанов мр сци др Душан

лекар специјалиста – неуропсихијатар

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

1.434

5.

Молдваи Золтан

дипл. наставник физике и хемије

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

896

6.

Страјнић Драган

правник предузетник

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

3.074

7.

Томић Ладислав

дипл. ветеринар

Српска радикална странка

3.799

8.

Шегрт Дмитар

дипл. инг. машинства

ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОКРЕТ КИ - 39

814

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 9.322

Излазност: 36,40%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Томић Ладислав

дипл. ветеринар

Српска радикална странка

4.901

53,67

2.

Страјнић Драган

правник предузетник

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

4.231

46,33

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Томић Ладислав, рођен 1976, из Кикинде, по занимању дипломирани ветеринар, кога је предложила Српска радикална странка.

22 КИКИНДА II

I КРУГ

Гласало бирача: 18.497

Излазност: 64,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бењоцки Јанош

радник

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.490

2.

Блажић др Бранислав

хирург

Српска радикална странка

7.054

3.

Добранић Саво

дипл. правник

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

5.177

4.

Одаџин Синиша

професор

Либерално демократска партија

991

5.

Пакашки Драган

др специјалиста

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

981

6.

Челекетић Миодраг

дипл. инг. електротехнике

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

554

7.

Шибул Ђура Дуја

дипл. инг. заштите биља

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.750

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 11.785

Излазност: 40,97%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Блажић др Бранислав

хирург

Српска радикална странка

4.846

41,71

2.

Добранић Саво

дипл. правник

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

6.772

58,29

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Добранић Саво, рођен 1964. године, из Кикинде, по занимању дипломирани правник, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

23 КОВАЧИЦА

I КРУГ

Гласало бирача: 13.143

Излазност: 55,91%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Вањо Павел

дипл. економиста

ДСС-НС ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА

1.964

2.

Глубаков Душан

музичар

ГГ "Глас народа"

968

3.

Диклић Стеван

рекламни техничар

Српска радикална странка

1.541

4.

Злох Мартин

дипл. економиста

За европску Војводину - Демократска странка, Г17 плус - Борис Тадић

4.797

5.

Омаста Јано

пољ.техничар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.498

6.

Петрак Душанка

педагог

Либерално демократска партија

459

7.

Петраш Ондреј

грађ. радник

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

374

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 6.507

Излазност: 27,68%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Злох Мартин

дипл. економиста

За европску Војводину - Демократска странка, Г17 плус - Борис Тадић

5.174

81,75

2.

Вањо Павел

дипл. економиста

ДСС-НС ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА

1.155

18,25

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Злох Мартин, рођен 1964. године, из Ковачице, по занимању дипломирани економиста, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

24 КОВИН

I КРУГ

Гласало бирача: 16.499

Излазност: 54,59%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Богдановић Благоје

дипл. инж.

Социјалистичка партија Србије-Партија уједињених пензионера Србије СПС-ПУПС

2.810

2.

Живков Зоран

спец.интерне медицине

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

2.512

3.

Жикић Невен

др мед неуропсихијатар

Српска радикална странка

3.556

4.

Јотић Слободан

сарадник у природним наукама

Покрет моја Србија

838

5.

Милић Ивана

дипл.фармацеут

Коалиција "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

4.639

6.

Чолак Лућијан

професор разредне наставе

Либерално демократска партија

1.185

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 7.911

Излазност: 26,18%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Милић Ивана

дипл.фармацеут

Коалиција "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

4.448

57,55

2.

Жикић Невен

др мед неуропсихијатар

Српска радикална странка

3.281

42,45

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Милић Ивана, рођенa 1965. године, из Ковина, по занимању дипл. фармацеут, коју је предложила "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

25 КУЛА

I КРУГ

Гласало бирача: 23.988

Излазност: 62,75%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Буквић Светозар

дипл. инж. машинства

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

9.774

2.

Валка Карољ

агроном

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.138

3.

Ђуричић Тихомир Тихо

саобраћајни техничар

Српска радикална странка

6.298

4.

Калезић-Пиндовић Добрила

дипл. правник

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.591

5.

Нићетин Тихомир

предузетник

Либерално демократска партија

1.003

6.

Папуга Олена

новинар

"Заједно за Војводину - Ненад Чанак"

1.378

7.

Солда Јожеф

машински техничар

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

848

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 12.792

Излазност: 33,46%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Буквић Светозар

дипл. инж. машинства

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

8.033

64,02

2.

Ђуричић Тихомир Тихо

саобраћајни техничар

Српска радикална странка

4.515

35,98

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Буквић Светозар, рођен 1958. године, из Куле, по занимању дипл.инж.машинства, кога је предложила "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

26 МАЛИ ИЂОШ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.366

Излазност: 59,77%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бата Ибоља

трговац

Либерално демократска партија

414

2.

Биро Иштван

др опште медицине

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

1.589

3.

Богетић Станко

пензионер

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

840

4.

Лубарда Предраг

маш. техничар

Коалиција Демократске Странке Србије - Нова Србија

997

5.

Новаков Анамарија

пољоп. техничар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

315

6.

Халгато Шандор

електротехничар

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.851

II КРУГ, 25. мај 2008.(Поновљено гласање 1. јуна 2008. године на бирачким местима: 1 Мали Иђош 1, 3 Мали Иђош 3, 11 Ловћенац 1 и 16 Ловћенац 6.)

Гласало бирача: 3.516

Излазност: 33,01%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Халгато Шандор

електротехничар

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.621

47,90

2.

Биро Иштван

др опште медицине

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

1.763

52,01

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Биро Иштван, рођен 1951. године, из Малог Иђоша, по занимању доктор опште медицине, кога је предложила "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

27 НОВА ЦРЊА

I КРУГ

Гласало бирача: 6.621

Излазност: 69,94%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Вујовић Миленко

пољ. техничар

Српска радикална странка

1.017

2.

Дамјанов Бранислав

дипл. инг. пољ

За европску Војводину Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић

1.652

3.

Јухас Атила

инг. хортикултуре

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

921

4.

Комненовић Ристо

доктор

Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.211

5.

Латиновић Драгиша

технолог

Демохришћанска странка Србије

1.187

6.

Путник Емилија

проф. разр. наставе

Демократска странка Србије-Нова Србија др Војислав Коштуница

392

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 4.878

Излазност: 51,53%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Дамјанов Бранислав

дипл. инг. пољ

За европску Војводину Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић

2.754

57,81

2.

Комненовић Ристо

доктор

Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.010

42,19

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Дамјанов Бранислав, рођен 1965. године, из Српке Црње, по занимању дип.инж.пољопривреде, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

28 НОВИ БЕЧЕЈ

I КРУГ

Гласало бирача: 13.176

Излазност: 63,60%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бало Тибор

професор

Коалиција Заједно за Војводину-Ненад Чанак

1.336

2.

Вребалов Миливој

предузетник

Либерално демократска партија

4.022

3.

Дворски Нандор

агроном

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

909

4.

Ковач Матија

апсолвент Технолошког факултета

Коалиција "За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

1.736

5.

Лисичин Бранимир

инжењер организације рада

Социјалистичка партија Србије - СПС и Партија уједињених пензионера - ПУПС

846

6.

Сантрач Борислав

матурант гимназије

Коалиција Демократска странка Србије - Нова Србија - Војислав Коштуница

689

7.

Трифунац Зоран

пољопривредни техничар

Војвођанска партија

776

8.

Филипов Љубомир

финансијски инспектор

Српска радикална странка

2.407

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 7.393

Излазност: 35,69%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Вребалов Миливој

предузетник

Либерално демократска партија

5.002

68,85

2.

Филипов Љубомир

финансијски инспектор

Српска радикална странка

2.263

31,15

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Вребалов Миливој, рођен 1966. године, из Новог Бечеја, по предузетник, кога је предложила Либерално демократска партија.

29 НОВИ КНЕЖЕВАЦ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.595

Излазност: 65,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Грубачић Жељко

лекар интерниста

Демократска странка Србије

975

2.

Грујић др Сава

пензионер – др

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

580

3.

Јанчић Радован

грађевински техничар

Српска радикална странка

1.095

4.

Ланцош Драган

агроном

Нова Србија

435

5.

Петровић др Јованка

др спец. – психијатар

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

1.287

6.

Теофанов Милош

економиста

ГРУПА ГРАЂАНА "За наш завичај - Милош Теофанов"

447

7.

Ујхељи Нандор

радио водитељ

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.027

8.

Фехер Ендре

приватни предузетник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

459

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 4.384

Излазност: 43,41%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Петровић др Јованка

др спец. – психијатар

"За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић"

2.850

66,98

2.

Јанчић Радован

грађевински техничар

Српска радикална странка

1.405

33,02

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Петровић др Јованка, рођенa 1965. године, из Новог Кнежевца, по занимању др спец- психијатар, коју је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

30 НОВИ САД I

I КРУГ

Гласало бирача: 26.159

Излазност: 59,47%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ашоња мр Александар

дипл. инж. пољопривреде

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

2.307

2.

Качар Слободан

дипл. проф. физичке културе

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

5.321

3.

Лаћарац Пламенка

библиотекар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.668

4.

Мировић Игор

дипл. економиста

Српска радикална странка

11.680

5.

Раданов Ратко

службеник

жжДемократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуницажж

1.916

6.

Рацковић Милан

машинбравар

Либерално демократска партија

539

7.

Тасић Слободан

инж. информатике

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.549

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 14.088

Излазност: 32,03%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Мировић Игор

дипл. економиста

Српска радикална странка

7.524

54,79

2.

Качар Слободан

дипл. проф. физичке културе

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

6.209

45,21

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Мировић Игор, рођен 1968. године, из Новог Сада, по занимању дипломирани економиста, кога је предложила Српска радикална странка.

31 НОВИ САД II

I КРУГ

Гласало бирача: 25.908

Излазност: 59,89%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Елезовић Душан

дипл. туризмолог

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

9.273

2.

Живков-Шапоња др сци мед Драгослава

кардиолог

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

2.042

3.

Кожул Марија

новинарка

Либерално демократска партија

1.504

4.

Милошевић др Зоран

доктор физичке културе

Српска радикална странка

5.041

5.

Николић Александар

кардиохирург

"Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница"

1.782

6.

Самарџић мр Борислав

дипл. правник

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.174

7.

Теглаши Велимировић Габриела

балерина

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

2.805

8.

Фодор Ласло

графички инж.

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.539

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 16.490

Излазност: 38,13%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Елезовић Душан

дипл. туризмолог

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

12.141

74,83

2.

Милошевић др Зоран

доктор физичке културе

Српска радикална странка

4.083

25,17

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Елезовић Душан, рођен 1976. године, из Новог Сада, по занимању дипл. туризмолог, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

32 НОВИ САД III

I КРУГ

Гласало бирача: 23.874

Излазност: 60,91%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Вукоје Новак

прим. мр сци. мед

НАРОДНИ ПОКРЕТ ЗА ВОЈВОДИНУ-прим.мр сци. Мед. др Новак Вукоје (МИ РЕФОРМИСТИ - Социјалдемократска партија, Народна странка, Странка радника и пензионера - СРП, Српска слога, Српска либерална странка и Покрет ветерана Војводине)

1.215

2.

Гојковић Дејан

дипл. економиста

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

2.577

3.

Кравић Александар

дипл. правник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

4.620

4.

Крстин Марко

адвокат

"Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница"

1.846

5.

Машић Проф др Зоран

доктор ветеринарских наука

Српска радикална странка

4.637

6.

Обрадовић Зоран

инж. за безбедност и здравље на раду

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.071

7.

Павличић Игор

дипл. правник

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

5.730

8.

Шрек др Андрија

лекар – педијатар

Либерално демократска партија

1.389

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 15.575

Излазност: 39,74%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Павличић Игор

дипл. правник

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

10.887

70,97

2.

Машић Проф др Зоран

доктор ветеринарских наука

Српска радикална странка

4.453

29,03

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Павличић Игор, рођен 1971. године, из Новог Сада, по занимању дипл. правник, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

33 НОВИ САД IV

I КРУГ

Гласало бирача: 24.703

Излазност: 64,38%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Алексић Никола

организатор

КОАЛИЦИЈА ЗЕЛЕНИХ

1.291

2.

Дицков др Веселин

др мед. спец.

Либерално демократска партија

1.627

3.

Кораћ Небојша

дипл. политиколог

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

1.945

4.

Малобабић доц др Мирослав

доктор менаџмента

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.656

5.

Маринков Рада

професор

НАРОДНИ ПОКРЕТ ЗА ВОЈВОДИНУ - прим.мр сци. Мед. др Новак Вукоје (МИ РЕФОРМИСТИ - Социјалдемократска партија, Народна странка, Странка радника и пензионера - СРП, Српска слога, Српска либерална странка и Покрет ветерана Војводине)

760

6.

Новаковић Борислав

дипл. социолог

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

8.089

7.

Раковић Ђорђе

дипл. економиста

Српска радикална странка

4.486

8.

Ушћумлић Љиљана

дипл. математичар

"Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница"

1.482

9.

Шкорић Марко

социолог

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

2.561

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 16.502

Излазност: 43,01%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Новаковић Борислав

дипл. социолог

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

11.418

70,36

2.

Раковић Ђорђе

дипл. економиста

Српска радикална странка

4.809

29,64

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Новаковић Борислав, рођен 1964. године, из Новог Сада, по занимању дипл. социолог, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

34 НОВИ САД V

I КРУГ

Гласало бирача: 26.745

Излазност: 62,25%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бјелица др мед Бранка

психијатар

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

4.124

2.

Вучевић Зоран

адвокат

Српска радикална странка

6.922

3.

Грегурић Јелена

студенткиња

Либерално демократска партија

1.653

4.

Грмуша Александар

економиста

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

7.237

5.

Јевтовић Мирко

економиста

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

2.732

6.

Поповић Ђуро

менаџер

НАРОДНИ ПОКРЕТ ЗА ВОЈВОДИНУ - прим.мр сци. Мед. др Новак Вукоје (МИ РЕФОРМИСТИ - Социјалдемократска партија, Народна странка, Странка радника и пензионера - СРП, Српска слога, Српска либерална странка и Покрет ветерана Војводине)

567

7.

Ћетојевић Радивоје

пензионер

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.041

8.

Шијан Горан

дипл. информатичар

"Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница"

1.563

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 16.398

Излазност: 38,17%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Грмуша Александар

економиста

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

10.557

65,65

2.

Вучевић Зоран

адвокат

Српска радикална странка

5.524

34,35

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Грмуша Александар, рођен 1968. године, из Новог Сада, по занимању економиста, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

35 НОВИ САД VI

I КРУГ

Гласало бирача: 29.238

Излазност: 60,40%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Буха Милорад

дипл. правник

Српска радикална странка

7.391

2.

Голубовић Данило

дипл. економиста

"Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница"

2.192

3.

Илић проф. др Мирослав

хирург

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

6.274

4.

Кузељевић Зоран

дипл. економиста

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

2.282

5.

Лалошевић проф. др Душан

др медицинских наука

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.007

6.

Пауновић Горан

дипл. историчар

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

6.938

7.

Рудаљевић Саша

дипл. дефектолог

Либерално демократска партија

1.145

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 18.307

Излазност: 37,82%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Буха Милорад

дипл. правник

Српска радикална странка

6.199

34,51

2.

Пауновић Горан

дипл. историчар

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

11.762

65,49

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Пауновић Горан, рођен 1965. године, из Новог Сада, по занимању дипл. историчар, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

36 НОВИ САД VII

I КРУГ

Гласало бирача: 31.712

Излазност: 83,49%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бошковић Бранко

уметник

ГРУПА ГРАЂАНА "Маја Гојковић"

2.672

2.

Бубњевић Србољуб

проф. социологије

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

4.435

3.

Виђикант Петар

професор физике

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.460

4.

Грбић Миланко

саобраћајни техничар

"Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница"

1.636

5.

Добановачки Паја

дипл. правник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

2.171

6.

Парошки Милан

дипл. политиколог

НАРОДНИ ПОКРЕТ ЗА ВОЈВОДИНУ - прим.мр сци. Мед. др Новак Вукоје (МИ РЕФОРМИСТИ - Социјалдемократска партија, Народна странка, Странка радника и пензионера - СРП, Српска слога, Српска либерална странка и Покрет ветерана Војводине)

1.581

7.

Тошковић Вучета

инж. саобраћаја

Српска радикална странка

5.669

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 12.381

Излазност: 32,60%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тошковић Вучета

инж. саобраћаја

Српска радикална странка

5.903

48,82

2.

Бубњевић Србољуб

проф. социологије

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

6.188

51,18

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бубњевић Србољуб, рођен 1966. године, из Новог Сада, по занимању проф. социологије, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

37 ОПОВО

I КРУГ

Гласало бирача: 5.689

Излазност: 64,82%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Гинцуљ Предраг

електротехничар

Српска радикална странка

925

2.

Јожика Јовица

дипл.инг.пољопривреде

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

393

3.

Милићев Стеван

машински техничар

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

337

4.

Николић Бошко

пољопривредник

ГГ Ја волим земљу банатску

511

5.

Николић Стеван

инг. агрономије

Либерално демократска партија

205

6.

Рацков Јован

дипл. инг. пољопривреде

За европску Србију - Борис Тадић

1.056

7.

Солдатовић Милорад

дипл.инг.пољопривреде

ГГ Милорад Солдатовић

1.650

8.

Сташевић Недељко

дипл.инг.пољопривреде

Социјалистичка партија Србије (СПС) и Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

257

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 3.620

Излазност: 41,24%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Солдатовић Милорад

дипл.инг.пољопривреде

ГГ Милорад Солдатовић

1.862

52,47

2.

Рацков Јован

дипл. инг. пољопривреде

За европску Србију - Борис Тадић

1.687

47,53

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Солдатовић Милорад, рођен 1964. године, из Опова, по занимању дипл. инг. пољопривреде, кога је предложила Група грађана Милорад Солдатовић.

38 ОЏАЦИ

I КРУГ

Гласало бирача: 16.620

Излазност: 58,67%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Богдановић др Ђорђе

лекар специјалиста интерниста

Социјалистичка партија Србије

3.330

2.

Бомештар Мирко

др ветер. медицине

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

3.203

3.

Ђорђевић Зоран

агроном

Заједно за Оџаке и Војводину Српски покрет обнове - Лига социјалдемократа Војводине

616

4.

Ћук Милан

предузетник

Српска радикална странка

6.293

5.

Хајнал Виктор

грађ. техничар

„ Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор“

628

6.

Шкрбић Јелена

психијатар

Демохришћанска странка Србије

2.056

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 7.074

Излазност: 24,97%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ћук Милан

предузетник

Српска радикална странка

3.615

52,96

2.

Богдановић др Ђорђе

лекар специјалиста интерниста

Социјалистичка партија Србије

3.211

47,04

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ћук Милан, рођен 1956 године, из Бачког Грачаца, по занимању предузетник, кога је предложила Српска радикална странка.

39 ПАНЧЕВО I

I КРУГ

Гласало бирача: 18.407

Излазност: 56,34%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Виг Александар

наставник

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић

6.566

2.

Илић Милорад

мр дипломирани инжењер машинства

Група грађана жжНаранџасти блок - можежж

1.997

3.

Керебић Зоран

дипломирани правник

Коалиција „Демократска странка Србије-Нова Србија - Војислав Коштуница“

1.898

4.

Кесић Љубиша

адвокат

Либерално демократска партија

1.815

5.

Копривица Божидар

адвокат

Српска радикална странка

4.399

6.

Петровачки Јован

пољопривредни техничар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

977

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 8.485

Излазност: 23,85%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Виг Александар

наставник

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић

5.790

69,74

2.

Копривица Божидар

адвокат

Српска радикална странка

2.512

30,26

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Виг Александар, рођен 1970. године, из Панчева, по занимању наставник, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић.

40 ПАНЧЕВО II

I КРУГ

Гласало бирача: 21.818

Излазност: 54,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Андрејић Петар

новинар

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

7.010

2.

Барашевић Иванка

дипломирани правник

Група грађана жжНаранџасти блок - можежж

2.848

3.

Зафировић Иван

дипломирани социолог

КОАЛИЦИЈА ЗЕЛЕНИХ

766

4.

Илић Милан

инжењер технологије

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.337

5.

Костић Милан

спортски радник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

756

6.

Недић Зоран

лекар специјалиста

МОЈ ИЗБОР - НА ПРАВОМ ПУТУ

866

7.

Павлов Горан

ветеринарски техничар

Либерално демократска партија

967

8.

Павловић Андрија

угоститељ

Српска радикална странка

4.458

9.

Симић Сања

географ

Коалиција „Демократска странка Србије-Нова Србија - Војислав Коштуница“

1.564

10.

Урошев Стеван

инжењер орг. рада

Војвођанска партија

380

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 8.721

Излазност: 21,70%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Андрејић Петар

новинар

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић

5.456

63,89

2.

Павловић Андрија

угоститељ

Српска радикална странка

3.084

36,11

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Андрејић Петар, рођен 1972. године, из Старчева, по занимању новинар, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић.

41 ПАНЧЕВО III

I КРУГ

Гласало бирача: 15.162

Излазност: 55,16%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Биочанин Јован

дипломирани економиста

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.347

2.

Којић Синиша

новинар

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић

5.244

3.

Мићаловић Зоран

зубни техничар

Српска радикална странка

4.040

4.

Пешко Игор

електротехничар аутоматике

Либерално демократска партија

1.104

5.

Шакић Миладин

професор

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

2.602

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 6.951

Излазност: 18,75%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Којић Синиша

новинар

За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић

3.872

56,79

2.

Мићаловић Зоран

зубни техничар

Српска радикална странка

2.946

43,21

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Којић Синиша, рођен 1965. године, из Банатског Новог Села, по занимању новинар, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић.

42 ПЕЋИНЦИ

I КРУГ

Гласало бирача: 11.450

Излазност: 72,09%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Алексић Милан Муња

предузетник

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

1.236

2.

Добриловић Душко

правник

Српска радикална странка

3.119

3.

Ђурђевић Сава Ћата

пензионер

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

866

4.

Ковачевић Александар

правник

Либерално демократска партија

761

5.

Павковић др Никола

лекар спец.

За европску Војводину - Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић

4.470

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 6.216

Излазност: 39,13%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Павковић др Никола

лекар спец.

За европску Војводину - Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић

3.793

62,70

2.

Добриловић Душко

правник

Српска радикална странка

2.256

37,30

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Павковић др Никола, рођен 1956. године, из Пећинаца, по занимању лекар специјалиста, кога је предложила За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус Борис Тадић.

43 ПЛАНДИШТЕ

I КРУГ

Гласало бирача: 6.694

Излазност: 67,32%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Брдар Бранислав

проф. физичког васпитања

Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера

694

2.

Доневски Горан

дипл. економиста

Српска радикална странка

682

3.

Доневски Драган

мр машинства

ГРУПА ГРАЂАНА „МИ МОЖЕМО, МИ ХОЋЕМО“ - ЗОРАН ВОРКАПИЋ

1.240

4.

Јаћимовски Стево

др електротехнике

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА

533

5.

Лукић Данило

адвокат

Демократска странка Србије

563

6.

Мркобрада Зоран

пољопривредник

Либерално демократска партија

198

7.

Опреа Николета

дипл. менаџер

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

547

8.

Радуловић Мирко

дипл. правник

Демократска странка

1.256

9.

Селаковић Илија

дипл. инж. пољопривреде

Г17 плус

619

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 4.388

Излазност: 44,13%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Радуловић Мирко

дипл. правник

Демократска странка

2.073

49,16

2.

Доневски Драган

мр машинства

ГРУПА ГРАЂАНА „МИ МОЖЕМО, МИ ХОЋЕМО“ - ЗОРАН ВОРКАПИЋ

2.144

50,84

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Доневски Драган, рођен 1951. године, из Пландишта, по занимању мр машинства, кога је предложила Група грађана "Ми можемо, ми хоћемо – Зоран Воркапић".

44 РУМА

I КРУГ

Гласало бирача: 28.264

Излазност: 59,75%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Боровић Ненад

дипл. инг. агрономије

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

9.919

2.

Боровић Петар

предузетник

Либерално демократска партија

1.145

3.

Катанић Ненад

магистар пољопривредних наука

Српска радикална странка

9.214

4.

Ковачевић Стеван

библиотекар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

2.061

5.

Лончар др Смиља

лекар специјалиста

жжДемократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуницажж

3.572

6.

Рацковић Владимир

радник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.307

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 16.374

Излазност: 34,62%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Боровић Ненад

дипл. инг. агрономије

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

9.017

56,05

2.

Катанић Ненад

магистар пољопривредних наука

Српска радикална странка

7.071

43,95

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Боровић Ненад, рођен 1964. године, из Руме, по занимању дипл. инг. агрономије, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

45 СЕНТА

I КРУГ

Гласало бирача: 13.646

Излазност: 61,66%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ватаи Золтан

кинолог

Либерално демократска партија

791

2.

Вашаш др Михаљ

лекар специјалиста

Војвођанска партија

1.467

3.

Ђуришић Гаврило

пензионер

„Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница“

464

4.

Зец Борис

дипл. правник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.178

5.

Рац Сабо Ласло

предузетник

Грађански савез Мађара

1.758

6.

Фабрик Весна

преводилац

Српска радикална странка

558

7.

Фаркаш др Емил

мр прим. главни хирург

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

4.451

8.

Шандор Јожеф

манагер

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић“

2.678

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 8.133

Излазност: 36,75%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Фаркаш др Емил

мр прим. главни хирург

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

3.936

49,50

2.

Шандор Јожеф

манагер

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић“

4.016

50,50

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Шандор Јожеф, рођен 1961, из Сенте, по занимању манагер, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

46 СЕЧАЊ

I КРУГ

Гласало бирача: 8.701

Излазност: 70,07%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Васић-Ступар Милена

дипл. правник

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.278

2.

Вукоје Чедо

професор

Демократска странка Србије

430

3.

Илијевић Габор

радник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

349

4.

Карабенч Душица

инж. машинства

Војвођанска партија

835

5.

Лисов Милан

дипл. економиста

Милан Лисов - група грађана

764

6.

Миленковић Богољуб

дипл. инг. пољопривреде

Српска радикална странка

940

7.

Милошевић Предраг

дипл. правник

ГГ „За развој општине Сечањ“-Караси

2.707

8.

Шкипина Мирко

дипл. економиста

За европску Војводину - Демократска странка - Г17 плус - Борис Тадић

984

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 5.544

Излазност: 44,64%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Милошевић Предраг

дипл. правник

ГГ „За развој општине Сечањ“-Караси

3.911

72,75

2.

Васић-Ступар Милена

дипл. правник

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.465

27,25

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Милошевић Предраг, рођен 1964. године, из Сечња, по занимању дипл. правник, кога је предложила ГГ "За развој општине Сечањ" – Караси.

47 СОМБОР I

I КРУГ

Гласало бирача: 24.915

Излазност: 60,55%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бабић Владо

спец.медицине рада

Српска радикална странка

5.781

2.

Бакић Борис

предузетник

Либерално демократска партија

1.298

3.

Бојић др Бранислав

лекар специјалиста

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

8.979

4.

Вељовић Милорад

дипл. правник

Демократска странка Србије

2.101

5.

Иванковић Стипан

дипл. правник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.852

6.

Николић Милан

просветни радник

УНИЈА РОМА СРБИЈЕ

420

7.

Сакач Чаба

правник

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

3.002

8.

Ћирић Славомир

електротехничар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

583

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 14.818

Излазност: 36,01%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бојић др Бранислав

лекар специјалиста

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

11.208

76,77

2.

Бабић Владо

спец.медицине рада

Српска радикална странка

3.391

23,23

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Бојић др Бранислав, рођен 1959. године, из Сомбора, по занимању лекар специјалиста, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

48 СОМБОР II

I КРУГ

Гласало бирача: 22.237

Излазност: 58,50%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Катанић Арсеније

адвокат

Демократска странка Србије

6.063

2.

Ланчушки Никола

економиста

Српска радикална странка

6.184

3.

Секулић Миодраг

адвока

ГРУПА ГРАЂАНА „Миодраг Секулић“

1.771

4.

Стојсављевић Недељко Бајша

службеник

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

4.592

5.

Суботић Здравко

фармацеутски техничар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.732

6.

Шмит Кристина

дипл. економиста

Либерално демократска партија

1.001

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 11.022

Излазност: 28,99%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ланчушки Никола

економиста

Српска радикална странка

4.140

40,91

2.

Катанић Арсеније

адвокат

Демократска странка Србије

5.980

59,09

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Катанић Арсеније, рођен 1964. године, из Новог Сада, по занимању адвокат, кога је предложила Демократска странка Србије.

49 СРБОБРАН

I КРУГ

Гласало бирача: 9.081

Излазност: 64,34%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ашћерић Горанка

лекар

Српска радикална странка

1.718

2.

Гајин Бранко

приватни предузетник

ГРУПА ГРАЂАНА БРАНКО ГАЈИН

2.947

3.

Књешко Зоран

земљорадник

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

280

4.

Маџгаљ Милинко

пољопривредни техничар

СТРАНКА „КАО ЈЕДНА КУЋА“

482

5.

Михајловић Душан

пензионер

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ СРБОБРАН, ТУРИЈУ И НАДАЉ - ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ

668

6.

Немет Деже

дипл. инг. електротехнике

Magyar koalíció- Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

994

7.

Парошки Мирко

инг. пољопривреде

Демократска странка

517

8.

Пивнички Сава

дипл. психолог

Либерално демократска партија

238

9.

Станаћев Милан

пољ. произвођач

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

142

10.

Трифуновић Милан

приватни предузетник

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

798

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 5.630

Излазност: 39,89%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Гајин Бранко

приватни предузетник

ГРУПА ГРАЂАНА БРАНКО ГАЈИН

3.924

70,70

2.

Ашћерић Горанка

лекар

Српска радикална странка

1.626

29,30

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Гајин Бранко, рођен 1958. године, из Србобрана, по занимању приватни предузетник, кога је предложила Група грађана Бранко Гајин.

50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I КРУГ

Гласало бирача: 46.145

Излазност: 64,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Васиљевић Зоран

инж. грађевине

Либерално демократска партија

3.116

2.

Вулин Драган

дипл. инг. шумарства

Српска радикална странка

10.279

3.

Ивић др Горан

хирург

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

14.912

4.

Латковић др Милан

лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

4.822

5.

Милић др Мирољуб Бата

доктор пољопривредних наука

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.554

6.

Мишчевић Зоран

професор педагогије

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

9.225

7.

Самарџић Љубомир

ссс – технолог

ГРУПА ГРАЂАНА „ЗА МИТРОВИЦУ ДА“

611

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 25.430

Излазност: 36,58%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Ивић др Горан

хирург

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

15.822

63,30

2.

Вулин Драган

дипл. инг. шумарства

Српска радикална странка

9.173

36,70

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ивић др Горан, рођен 1964. године, из Сремске Митровице, по занимању хирург, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

51 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I КРУГ

Гласало бирача: 4.858

Излазност: 59,35%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Димић Станко

професор историје

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

426

2.

Калинић Миладин

дипл. инжењер

Група грађана „Карловачка иницијатива“

419

3.

Коларовић Ђорђе

академски сликар

Демократска странка Србије

320

4.

Миљевић Живко

дипломирани економиста

Коалиција Заједно за Војводину-Ненад Чанак

358

5.

Симовић Ново

дипломирани економиста

Српска радикална странка

925

6.

Филиповић Миленко

адвокат

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

2.305

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 2.694

Излазност: 32,91%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Филиповић Миленко

адвокат

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

1.928

72,51

2.

Симовић Ново

дипломирани економиста

Српска радикална странка

731

27,49

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Филиповић Миленко, рођен 1953. године, из Сремских Карловаца, по занимању адвокат, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

52 СТАРА ПАЗОВА

I КРУГ

Гласало бирача: 32.590

Излазност: 61,88%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Инђић Душан

инжењер пољопривреде

Коалиција „За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

11.442

2.

Инђић др Рада

специјалиста дечије и превентивне стоматологије

Коалиција "Социјалистичка партија Србија (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)"

3.142

3.

Јовановић Мирослав

ратарски техничар

Коалиција „Демократска странка Србије-Нова Србија - Војислав Коштуница“

2.677

4.

Комазец Срђо

дипл. инж. грађ

Српска радикална странка

11.848

5.

Максимовић др Биљана

лекар

Либерално демократска партија

2.175

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 15.717

Излазност: 29,84%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Комазец Срђо

дипл. инж. грађ

Српска радикална странка

6.572

42,65

2.

Инђић Душан

инжењер пољопривреде

Коалиција „За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

8.837

57,35

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Инђић Душан, рођен 1960. године, из Старе Пазове, по занимању инжењер пољопривреде, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

53 СУБОТИЦА I

I КРУГ

Гласало бирача: 16.982

Излазност: 60,57%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бајић Борис

дипломирани економиста

Народна демократска странка Војводине - Мирко Бајић

2.802

2.

Габрић Блашко

графичар

Коалиција „Да Суботици сване“

1.134

3.

Ђурић Родољуб

лекар

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

954

4.

Иванишевић Ненад

мр економских наука

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

3.020

5.

Ифковић Златко

економист

Демократска заједница Хрвата

422

6.

Коџоман-Пеић Клара

лекар специјалиста

Либерално демократска партија

506

7.

Кучера Геза

наставник

„ Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор“

3.998

8.

Мурењи Тибор

дипл. ветеринар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.619

10.

Торбица Жарко

дипл. правник

Српска радикална странка

2.590

11.

Узелац Бојан

адвокат

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

601

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 10.754

Излазност: 38,36%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Кучера Геза

наставник

„Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор“

3.941

38,55

2.

Иванишевић Ненад

мр економских наука

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

6.281

61,45

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Иванишевић Ненад, рођен 1972. године, из Суботице, по занимању мр економских наука, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

54 СУБОТИЦА II

I КРУГ

Гласало бирача: 21.886

Излазност: 63,41%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Бајић Мирко

професор

„Заједно за бољу Суботицу“

6.216

2.

Барат Ласло

професор музике

„Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор“

3.405

3.

Иванковић Јосип

дипломирани економиста

Демократска заједница Хрвата

1.181

4.

Ковачић Даниел

пољопривредни произвођач

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

4.910

5.

Покорнић Бранко

дипломирани инжењер

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

771

6.

Стипић Стипан

референт

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.501

7.

Тодосијевић Радмило

професор универзитета

Српска радикална странка

1.426

8.

Францишковић Иван

трговац

Либерално демократска партија

1.782

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 13.287

Излазност: 38,50%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Бајић Мирко

професор

„Заједно за бољу Суботицу“

3.776

29,27

2.

Ковачић Даниел

пољопривредни произвођач

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

9.124

70,73

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Ковачић Даниел, рођен 1974. године, из Ђурђина, по занимању пољопривредни произвођач, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

55 СУБОТИЦА III

I КРУГ

Гласало бирача: 20.321

Излазност: 62,54%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Грубор Александар

др економских наука

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

2.626

2.

Корхец Тамаш

дипл.правник

“Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор”

6.916

3.

Рајић Драгутин

магистар физичке културе

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.917

4.

Саванов Мирјана

професор разредне наставе

Српска радикална странка

2.644

5.

Санто Роберт

приватни предузетник

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

5.652

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 12.540

Излазност: 38,60%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Корхец Тамаш

дипл.правник

“Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор”

5.379

45,40

2.

Санто Роберт

приватни предузетник

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

6.468

54,60

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Санто Роберт, рођен 1961. године, из Суботице, по занимању приватни предузетник., кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

56 СУБОТИЦА IV

I КРУГ

Гласало бирача: 22.555

Излазност: 64,06%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Ароксалаши Стаменковић Марта

глумица

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

6.792

2.

Арсић Зоран

економиста

Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница

2.273

3.

Војнић Зелић Игор

електротехничар рачунара

Заједно за бољу Суботицу

587

4.

Дунђерски Атила

дипл. туризмолог

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

1.338

5.

Завишић Бојан

студент

Српска радикална странка

2.247

6.

Месарош Габор

биолог

Либерално демократска партија

872

7.

Олајош Нађ Миклош

хемијски техничар

Коалиција „Да Суботици сване“

1.125

8.

Тот Тивадар

офтамолог

“Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор”

6.821

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 13.532

Излазност: 38,43%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тот Тивадар

офтамолог

“Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор”

7.232

56,03

2.

Ароксалаши Стаменковић Марта

глумица

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

5.676

43,97

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тот Тивадар, рођен 1955. године, из Палића, по занимању офтамолог, кога је предложила "Magyar Koalíció – Pásztor István Мађарска Коалиција – Иштван Пастор".

57 ТЕМЕРИН

I КРУГ

Гласало бирача: 16.205

Излазност: 68,30%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Вајагић Весна

васпитачица

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.496

2.

Вулић Марко

менаџер

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

2.530

3.

Ђукић Недељко

спортски тренер

Група грађана Добар комшија - Недељко Ђукић

675

4.

Матушка Михаљ

интерниста

“Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор”

4.104

5.

Радић Миломир

професор географије

Покрет Снага Србије - Богољуб Карић

1.055

6.

Тинтор Стојан

дипл. инг. електротехнике

Српска радикална странка

4.344

7.

Томић Слободан

дипл. ецц

Демократска странка Србије, Нова Србија

1.487

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 10.014

Излазност: 42,20%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Тинтор Стојан

дипл. инг. електротехнике

Српска радикална странка

4.896

50,15

2.

Матушка Михаљ

интерниста

“Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор”

4.867

49,85

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Тинтор Стојан, рођен 1955. године, из Темерина, по занимању дипломирани инжењер електротехнике, кога је предложила Српска радикална странка.

58 ТИТЕЛ

I КРУГ

Гласало бирача: 8.655

Излазност: 68,44%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Зечевић Ивана

професор

Српска радикална странка

3.165

2.

Кајтез Душко

инж. пољ.

Демократска странка Србије

1.064

3.

Милинков Александар

економиста

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

517

4.

Петровић Миливој

дипл. инж. пољ.

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

2.420

5.

Соро Владимир

дипл.инж.пољ.

Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)

1.041

II КРУГ, 25. мај 2008. године(Поновљено гласање 8. јуна 2008. године на бирачком месту 20 Основна школа 5 .)

Гласало бирача: 6.502

Излазност: 51,42%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Зечевић Ивана

професор

Српска радикална странка

3.123

49,16

2.

Петровић Миливој

дипл. инж. пољ.

„За Европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић“

3.230

50,84

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Петровић Миливој, рођен 1969. године, из Титела, по занимању дипл. инж.пољопривреде, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

59 ЧОКА

I КРУГ

Гласало бирача: 6.918

Излазност: 65,41%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Божин Душица

учитељица

Војвођанска партија

548

2.

Ђембер Стана

правни техничар

Заједно за Војводину - Ненад Чанак

932

3.

Јованов Вукица

васпитач

Српска радикална странка

761

4.

Маргит Золтан

инг. хортикултуре

„ГРУПА ГРАЂАНА МАРГИТ ЗОЛТАН - POLGÁROK CSOPORTJA MARGIT ZOLTÁN”

474

5.

Мијић Предраг

доктор ветерине

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

1.396

6.

Оноди Ибољка

инг. хортикултуре

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.621

7.

Сујић Александра

ekonomista

ГРУПА ГРАЂАНА - ЗА КОРЕНИТЕ ПРОМЕНЕ, ЗНАЊЕМ И ПОШТЕНИМ РАДОМ

572

8.

Штрбац Зора

пензионер

„Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница“

323

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 4.344

Излазност: 41,07%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Оноди Ибољка

инг. хортикултуре

Magyar koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор

1.806

43,76

2.

Мијић Предраг

доктор ветерине

"За европску Војводину, Демократска странка - Г 17 плус, Борис Тадић"

2.321

56,24

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Мијић Предраг, рођен 1960. године, из Чоке, по занимању доктор ветерине, кога је предложила "За европску Војводину, Демократска странка - Г17 плус, Борис Тадић".

60 ШИД

I КРУГ

Гласало бирача: 19.235

Излазност: 61,38%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

1.

Аврамов Мита

машински техничар

Српска радикална странка

5.840

2.

Матијевић Јован

адвокат

Коалиција „Социјалистичке партије Србије (СПС)-Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“

2.285

3.

Петко Душан

економиста

Демократска странка - Г17 плус

4.156

4.

Семеновић Зоран

дипломирани инжињер агроекономије

Демократска странка Србије

2.940

5.

Филиповић Слободан

инжeњер пољопривреде

Либерално демократска партија

719

6.

Хнатко Звонко

дипломирани инжeњер пољопривреде

Коалиција „Заједно за Војводину-Ненад Чанак“

2.247

II КРУГ, 25. мај 2008.

Гласало бирача: 10.805

Излазност: 34,48%

Р.
бр.

Кандидати

Занимање

Предлагач

Бр. гласова

%

1.

Аврамов Мита

машински техничар

Српска радикална странка

3.902

37,62

2.

Петко Душан

економиста

Демократска странка - Г17 плус

6.470

62,38

ИЗАБРАН ЗА ПОСЛАНИКА

Петко Душан, рођен Рођен 1960. године, из Шида, по занимању економиста, кога је предложила Демократска странка - Г17 плус.