Правна средства

Приговор против решења локалне изборне комисије
013-174/2023-01
Датум и време пријема: 26.12.2023. 13:55
Датум и време објаве: 26.12.2023. 20:32

Приговор против решења локалне изборне комисије
013-176/2023-01
Датум и време пријема: 26.12.2023. 13:55
Датум и време објаве: 26.12.2023. 20:34

Приговор против решења локалне изборне комисије
013-178/2023-01
Датум и време пријема: 26.12.2023. 13:55
Датум и време објаве: 26.12.2023. 21:19

Приговор против решења локалне изборне комисије
013-177/2023-01
Датум и време пријема: 26.12.2023. 13:55
Датум и време објаве: 26.12.2023. 21:17

Приговор против решења локалне изборне комисије
013-175/2023-01
Датум и време пријема: 26.12.2023. 13:55
Датум и време објаве: 26.12.2023. 20:30

 

Приговор - Саво Ђурђић 
013-52/2023-01

Датум и време пријема: 19.11.2023. 17:55
Датум и време објаве: 20.11.2023. 11:27

Решење
Датум и време објаве: 21.11.2023 13:09

Жалба
Датум и време објаве: 23.11.2023 13:30

Одговор на жалбу
Датум и време објаве: 24.11.2023 9:48

Одлука по жалби
Датум и време објаве: 25.11.2023. 20:27

 

Приговор - Саво Ђурђић 
013-168/2023-01

Датум и време пријема: 20.12.2023. 19:55
Датум и време објаве: 21.12.2023. 10:36

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 11:47

 

Приговор - Саво Ђурђић 
013-169/2023-01
Датум и време пријема: 20.12.2023. 19:55
Датум и време објаве: 21.12.2023. 10:38

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 11:48

 

Приговор - Саво Ђурђић
013-170/2023-01
Датум и време пријема: 20.12.2023. 19:55
Датум и време објаве: 21.12.2023. 10:39

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 11:48

 

Захтев подносиоца проглашене изборне листе 
013-167/2023-01
Датум и време пријема: 20.12.2023. 19:50
Датум и време објаве: 21.12.2023. 10:50

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 10:42

Решење Сремска Митровица
Датум и време објаве: 25.12.2023. 14:19

Решење Нови Бечеј
Датум и време објаве: 25.12.2023. 15:11

Решење Нови Кнежевац
Датум и време објаве: 25.12.2023. 12:59

Решење Рума
Датум и време објаве: 25.12.2023. 15:03

Решење Панчево
Датум и време објаве: 25.12.2023. 22:12

Решење Бачка Паланка
Датум и време објаве: 25.12.2023. 11:02

Решење Оџаци
Датум и време објаве: 25.12.2023. 12:00

Решење Бачки Петровац
Датум и време објаве: 25.12.2023. 19:38

Решење Пећинци
Датум и време објаве: 25.12.2023. 16:16

Решење Тител
Датум и време објаве: 25.12.2023. 10:59

Решење Кула
Датум и време објаве: 24.12.2023. 23:12

Решење Врбас
Датум и време објаве: 25.12.2023. 14:09

Решење Жабаљ
Датум и време објаве: 25.12.2023. 12:45

Решење Ковачица
Датум и време објаве: 25.12.2023. 15:20

Решење Апатин 
Датум и време објаве: 24.12.2023. 18:54

Решење Вршац
Датум и време објаве: 25.12.2023. 10:35

Решење Бела Црква
Датум и време објаве: 25.12.2023. 14:43

Решење Бач
Датум и време објаве: 25.12.2023. 14:21

Решење Нови Сад
Датум и време објаве: 25.12.2023. 09:57

Решење Житиште
Датум и време објаве: 25.12.2023. 11:12

Решење Опово
Датум и време објаве: 25.12.2023. 14:30

Решење Темерин
Датум и време објаве: 25.12.2023. 10:50

Решење Ада
Датум и време објаве: 25.12.2023. 11:37

Решење Сремски Карловци
Датум и време објаве: 25.12.2023. 11:58

Решење Беочин
Датум и време објаве: 25.12.2023. 12:09

Решење Сомбор
Датум и време објаве: 24.12.2023. 18:09

Решење Алибунар
Датум и време објаве: 24.12.2023. 21:27

Решење Шид
Датум и време објаве: 25.12.2023. 17:19

Решење Србобран
Датум и време објаве: 25.12.2023. 09:25

Решење Бечеј
Датум и време објаве: 25.12.2023. 09:57

Решење Инђија
Датум и време објаве: 25.12.2023. 14:40

Решење Сечањ
Датум и време објаве: 25.12.2023. 13:05

Решење Зрењанин
Датум и време објаве: 26.12.2023. 12:35

 

Захтев за поништавање гласања на бирачком месту Бачки Петровац 11
013-71/2023-5 
Датум и време пријема: 20.12.2023. 15:22
Датум и време објаве: 20.12.2023. 20:33

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 16:12

 

Захтев за поништавање гласања на бирачком месту Бачки Петровац 9 
013-71/2023-4 
Датум и време пријема: 20.12.2023. 15:21
Датум и време објаве: 20.12.2023. 20:31

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 16:11

 

Захтев за поништавање гласања на бирачком месту Бачки Петровац 3
013-71/2023-3 
Датум и време пријема: 20.12.2023. 15:20
Датум и време објаве: 20.12.2023. 20:30

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 16:10

 

Захтев за поништавање гласања на бирачком месту Бачки Петровац 4
013-71/2023-2 
Датум и време пријема: 20.12.2023. 15:19
Датум и време објаве: 20.12.2023. 20:29

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 16:09

 

Захтев за поништавање гласања на бирачком месту Бачки Петровац 5
013-71/2023-1 
Датум и време пријема: 20.12.2023. 15:18
Датум и време објаве: 20.12.2023. 20:27

Решење
Датум и време објаве: 23.12.2023. 16:08